افغانستان

صحنه سازی تلویزیون « افغانستان» با رژه طالبان

تلویزیون « افغانستان» مربوط جنرال جرأت است. رژه نا متحرک طالبان مسلح در ستدیوی آن تلویزیون، یک اتفاق پلان شده است و قبلاً به پیشنهاد خود جنرال جرأت صحنه سازی شده بود. ازنظر اپراتیفی، سعی برین است که موقف جنرال جرأت رشد داده شود. درین نمایش تئاتری، شاید آن جوان مجری ترس خورده از پشت قضیه هیچ آگاهی نداشته باشد که ندارد.

جنرال جرأت از 12 سال پیش به استخبارات نظامی ارتش پاکستان پیوست. امنیت ملی و سیاسیون پنجشیر نیز از آن آگاهی دارند. اگرجنگی در بگیرد، استفاده از جرأت به وسیله طالبان باعث درد سرهای تلخ اما گذرا خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا