نگاه‌ها

پدرام: مقاومت پنجشیر یک مقاومت برحق است

نکات مهمی از سخنرانی دوکتور عبدالطیف پدرام در محفل از طرف گفت وشنود تمدن ها در شهر دوشنبه تاجیکستان.
*بزرگترین اشتباه مردم افغانستان اعتماد کردن به آمریکا بود.
*ما رفتن غنی را به فال نیک می‌گیریم. او فاشیستی بود که تاجیکان را به چندین قوم بدل کرد. و فاشیستی بود که در پوست دموکراسی پنهان شده بود و خطرناکتر از طالبان بود.
*طالبان قانون بازی را شکستند آنها هیچگاه نمیتوانند از جایگاه امارت اسلامی دیگران را نیز در حکومت شریک سازند. (چون نفس این نظام مبتنی بر تک‌روی و تمرکزگرایی است)
*مقاومت پنجشیر یک مقاومت برحق است. تاجیکان نمیتوانند منحیث یک قوم بزرگ در افغانستان/خراسان به این بی عدالتی لبیک بگویند.
*مقاومت در افغانستان ادامه خواهد داشت تا زمانی که طالبان به عدالت تمکین کنند و به عدالت سر فرو آورند.
*در توزیع تذکره الکترونیکی و افغانیزه کردن کشور آقای صالح بیشتر از غنی نقش داشت و من هیچگاه نمیتوانم او را ببخشم.
*احمد مسعود پسر یک قهرمان است و خون قهرمان در رگ های او جاریست او هم میتوانست افغانستان را ترک کند ولی این کار را نکرد. همه ما از او حمایت میکنیم.
*ما اگر اسلحه نداریم، قدرت عظیمی از رسانه های جهانی را با خود داریم و ما پیروز میشویم.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا