افغانستانجهاننگاه‌ها

۷ولایت و ۲۰۰ ولسوالی به نسبت پرسونل خیالی قوالی مسلح سقوط کرد

حالا معلوم گردید که طالبان زرنگ تر از پرسونل نظامی قطعات  قوای مسلح در سطح ولسوالی و شهر بوده  دارای  کشاف و اجنت های اند که  اطلاع دقیق را به طالبان آنتقال داده و طالبان حمله می کنند. ۹۰فیصد تا حال طالبان موفق تر از قوای مسلح افغانستان میباشد. در چنین وضیعت لازمی است است دولت از یک طرف قطعات مردمی را تقویه نماید زیرآنها ازخانه و ناموس دفاع می نمایند از طرف دیگر تغیر در تشکیلات اردو پولیس بیاورند.بدین ملعوظ دولت در جذب افسران اردو قبلی اقدام نموده به ولایات اعزام نمایند. من مشوره می دهم در چنین حالت جذب افسران حزب خلق در اردو میتواند اردو و افغانستان را نجات دهد.  بطور خلاصه نجات اردو وافغانستان بدست اینهاست

۱. تغیرات ونو آوری در تشکیلات قوای مسلح و ازبین بردن سربازان خیالی و رخصتی قانونی

۲.تقویه قطعات که مردم برای دفاع از خود و ناموس برآمده اند.

۳. جذب افسران خلقی به اردو

۴. جذب و تقویه  قومندانان مجاهدین شریف در تشکیل قوای مسلح مانند:

.Aجنرال دوستم قومندان زون شمال شرقی

B.عطا محمد نور قومندان زون بلخ و سمنگان

  1. احمد مسعود قومندان پنجشیر کاپیسا و پروان

D.بصیر سالنگی قومندان سالنگ جنوبی

  1. خانواده نادری قومندان بغلان پلخمری و سالنگ شمالی

F.حضرت علی قومندان زون شرقی

G.محقق قومندان زون هزاره جات  بشمول جنرال مراد شجاعی 

  1. علیپور قومندان میدان وردک
  2. شجاعی قومندان غزنی
  3. اسماعیل خان قومندان زون غربی
  4. قومندان کفتر قومندان نهرین . وغیره قومندانان که حاضر هستند با طالبان بجنکند. باید یاد آور شوم مردم افغانستان نمی خواهند زیر دست طالبان باشند درین پروسه دولت باید پلان خوب برای دفاع داشته باشند. طوریکه دیده میشود طالبان جز خود دیگران را نه خواسته شاید همه را بقتل برسانند.طالبان انجنیر خوب داکتر معلم  مامور افسر دانشمند نویسنده شاعر همه را می کشند. طالبان مردم را مانند گوسفند فکر نموده هرکله که درآن چیزی باشد نابود می کند. اگر کامیاب شد باز غیر از خدا بنده انرا پس نموده نمیتواند.

علت های که سبب  میشود تا طالبان در جنگها موفق باشند 

۱. تمام پرسونل نظامی امنیت اردو و پولیس لایق و صادق  در مرکز جا گرفته در ولایت اکثراً آشخاص ضیف و کم آشنا و حتی ضیف النفس را مقرر نموده اند. این اشخاص با پایین رتبه ها جور آمده در جرم ، اختلاص و بعضاً به خیانت  شریک میشوند.

۲.  سربازان خیالی و پرسونل خیالی که وجود ندارد چگونه جنک پیروز شود.  در اردو و پولیس  به اثر خیانت قومندان ،افسران پیژند در استخدام سربازان  نام  پسران  ، بچه کاکا ماما خاله ونام خیشاوندان و همسایه های خودرا در لست سربازان اردو و پولیس نوشته نموده معاش و سایر امتیازات را به نفع خود به جیب می اندازد. در وقت موجودی اگر تفتیش خایین نباشد آنها را خواسته صرف برای چند ساعت لباس نظامی بتنشان نموده و حاضر میشوند. درحالیکه همه این اشخاص وظایف دیگر داشته پس از مجودی دنبال کار خود میروند. در قطعات که قومندان شریف و وطن پرست ندارد این جریانات حتمی است. ساختن سربازان خیالی در زمان عبدالرحیم وردک وزیر دفاع سابق توسط قومندانان مجاهدین که در قوای مسلح جذب شدند آغاز گردید . در دوره اول حکومت اشرف غنی تا حدود کنترول شده بود ولی در دوره دوم دوباره زیاد شده تا امروز باقی ماند.

۳.در اثر خیانت قومندان قطعه و یا دیگر افسران  اولاً در روحیه سربازان ترس  واهمه را پاشانیده برای پوشانیدن و گم شدن جرمهای که تا حال به قطعه خود نموده  یا قطعه را با مهمات دست داشته بدشمن فروخته پول بدست می آورند یا خود و اشخاص همدست آنها قطعه را زنده به دشمن رها می نمایند. وآن سربازان بیچاره که جنگ می نمایند پس از ختم شدن مرمی آنان بدست طالبان کشته میشوند.

۴. ضرورت است  درسطح کندکهای  اردو  پولیس یک نفر بنام  مسول امنیت داشته همواره  قطعه را کنترول و برسی نماید. درسطح تولی  ها و بلوک ها معاون سیاسی یا قومندان تولی یا یکنفر سربازشریف  قطعه را برسی و روزانه به مسول امنیت کندک اطلاع دهند.

۵. گفته میشود که طالبان در ۹۰فیصد پوسته ها و قطعات اردو و پولیس افراد خودرا جا داده است. همواره به طالبان اطلاع می دهند در وقت ضرورت این اشخاص به نفع طالبان تعداد از سربازان بزدل را جذب و قطعه را تسلیم می دهند

۶. پوسته های ۳۰ الی ۴۰ نفری  که در قریه جات یا مناطق صعب العبور و بدون پیشبانی قطعات بزرگ اردو یا  سلاح ثقیله مانند توپ و تانگ باشد جمع شده به قطعات ۲۰۰ الی ۳۰۰ نفری مبدل گردیده توسط قطعه مجهز حمایه گردد.  مثلا ما در هرات ۸۰ پوسته داشتیم تمام این پوسته ها توسط فرقه هرات و میدان هوایی حمایه میشد در صورت حمله بعداز ۱۰ دقیقه حملات توپچی فرقه آغاز میشد.بعد از نیم ساعت طیارات حملات خودرا آغاز می کرد. بدین ترتیب در پوسته که ۵ نفر میبود جنگ می کرد و هرگز تسلیم نمیشد.

۷. اکثر ولسوالی ها و بعضی ولایات بالاثر خیانت والی یا ولسوال یا قومندان قطعه یا بلاثر جورآمد بعض افراد کلیدی خائین قطعات قوای مسلح به دشمن تسلیم داده میشوند. آنعده پوسته و سربازان شریف که جنگ کرده بالاثر ختم مرمی بدست دشمن کشته میشوند. در بعضی ولسوالی ها تقریبا ۸۰ فیصد سربازان خیالی وجود داشته در موقع دفاع از ولسوالی یک تعداد به رخصتی قانونی رفته چند نفر مریض بوده  بقیه روحیه خودرا از دست داده یا فرار می کنند یا تسلیم میشوند ویا پس از یک جنگ مختصر کشته میشوند

۸. قانون جزا قوای مسلح تطبیق گردد. یعنی خائین اعدام شود.

۹. سن سربازان از ۱۸ الی ۳۵ شود. از آنپس اتومات افسر شوند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا