افغانستاننگاه‌ها

آيا جنگ طالبان با پنجشيرى‌ها جواز شرعى دارد؟

جواب:
پنجشيرى ها مانند همه افغانهاى ما مسلمان هستند، به اساسات اسلام عقيده راسخ دارند، متدين و اهل علم هستند، شاعران و علماى نامدار دارند… به ايمان، زبان و شهامت خود مينازند…

بيشتر از در صد مسجد در اين ولايت وجود دارد، مدارس دينى حنفى فعال است و اطفال اينها مانند همه اطفال واقعى افغانستان دنيال دروس دينى و نيايى هستند.

زندگى مردم پنجشير مانند ديگران يك زندگى فقيرانه است، جنگ ٤٢ ساله افغانستان همه افغانها را به شمول پنجشيرى ها متاثر ساخته و از دنيا منزوى ساخته.

مردم پنجشير در طول ٤٢ سال جنگ افغانستان به هيچ جاى حمله نكرده، و قلباً خواهان يك فضاى صلح در زير چتر اسلام هستند، به همين دليل روس ها را نگذاشتند كه اين منطقه را تسخير كنند، طالبان كه متشكل از پاكستانى ها و افراطيون دينى بودند را شكست دادند.

حتا امروز پنجشيرى ها نميخواهند جنگ كنند، اما وحشت دين ستيزان و تيكه داران اسلام اين مردم را وادار كرده كه از دين، زبان، جغرافيه و ناموس خود دفاع كنند.
اينها هراس دارند كه طالبان براى محو دايمى ما آماده اند، پاكستان و ديگر افراطيون دينى را با خود دارند كه اندك ترين رحم بر مسلمان كه كلمه ميگويد ندارند.

ممكن شما بگوييد كه پنجشيرى ها فاسد هستند!
دقيق مانند همه مفسدين ديگر ولايات، پنجشير هم فاسدين خود را دارد … اما هيچ نوع توجيه شرعى وجود ندارد كه بر يك ولايت نامدار و با غيرت كه همه مردم اش مسلمان هست، كسى حمله كند و اميد داشته باشد كه شهادت را بدست مياورند…

هر فردى كه بخاطر بدست آوردن شهادت به پنجشير حمله ميكنند، بدانند كه حرام ميشوند، بخاطريكه دفاع از ناموس، خاك و دين همه اش جهاد است و پنجشيرى ها بر حق هستند.

به اميد صلح و ثبات دايمى در اين وطن

پاكستان دشمن ٤٢ ساله ما است كه به نام هاى مختلف تباه ما كرد، هموطن مهربان و مسلمان ام بيدار شو 🌹

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا