افغانستاننگاه‌ها

«دشت لیلی» درکوه های پنجشیر آفریده شد

فهیم دشتی سخنگوی جبهه مقاومت، در باره تلفات و شکست طالبان: شبی خونین برای طالبان بود، هشت هزار طالب با ۳۵۰ هاموی پس از چهار ساعت درگیری عقب رانده شدند و در کمین افتادند. ۴۵۰ طالب کشته و ۱۳۰ نفر از آنان اسیر شدند.

سخنگوی جبهه مقاومت، در باره تلفات و شکست طالبان: شبی خونین برای طالبان بود. هشت هزار طالب با ۳۵۰ هاموی پس از چهار ساعت درگیری عقب رانده شدند و در کمین افتادند. ۴۵۰ طالب کشته و ۱۳۰ نفر از آنان اسیر شدند.

تبصره: درشلیک های حشری به مناسبت استقبال از یک دروغ فیس بوکی مبنی بر فتح پنجشیر، 17 نفر بی گناه کشته و 41 نفر دیگر زخمی شده اند.

درگذشته وقتی شلیک های هوایی مردم را به ترس و وحشت می انداخت، همه درنکوهش لنده غران و اوباشان و دزدان قلم فرسایی می کردند. این بار هیچ کسی از بقایای « بابا» که اکنون طالب شده اند؛ حتی از بهردادخواهی آدم های بی گناه جان باخته، کلمه یی نه گفتند! به همین سبب ما معتقدیم که این جنگ عادلانه و نا برابر، سرنوشت راست کاران و ناراست کاران را باید مشخص کند.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا