افغانستان

اعلامیهٔ جمعیت اسلامی افغانستان در پیوند به اعلام ادارهٔ جدید گروه طالبان

در نتیجه معاملات پنهانی و بازی های پیچیدۀ داخلی و خارجی که طی دو سال اخیر تحت نام گفتگوهای صلح افغانستان جریان داشت و در اخیر، خیانتی که حاکمان نا مشروع و تحمیلی به مردم افغانستان نمودند، گروه طالبان بر اکثر قلمرو کشور بشمول کابل مسلط شد و پس از سه هفته، امروز سه شنبه ۱۶ سنبله ۱۴۰۰ خورشیدی، اداره و اعضای کابینه خویش را اعلام نمودند.

هرچند در این مدت، طالبان پیوسته تأکید داشته اند که از لحاظ ترکیب سیاسی یک حکومت فراگیر و از لحاظ اجتماعی یک نظام افغانستان شمول با مشارکت همه اقوام و پیروان مذاهب فقهی رایج در افغانستان تشکیل می‎دهند، اما ترکیب اعلام شده امروز کابینه طالبان نشان داد که این گروه، از لحاظ انحصارگرایی و نگاه افراطی قومی به مسأله سیاست و قدرت در افغانستان، از حاکمان تحمیلی قبلی بر این کشور نیز یک قدم فراتر گذاشته اند.

هموطنان عزیز!
افغانستان در گذشته، به خاطر اعمال سیاست های منحط قومگرایانه و نگاه افراطی قومی به همه مسایل کلان کشوری توسط رهبران تحمیلی حاکم بر دولت و نظام افغانستان، نه تنها فرصت های زیادی را از دست داد، بلکه حمایت برخی حلقات در مجامع بین المللی از این سیاست منحط، امروز کشور را دچار عقبگرد وحشتناکی کرده است که جبران آن برای چند نسل بعد دشوار است.

با اطمینان خاطر می‎گوییم که تداوم این سیاست غلط انحصارگرایانه، نه تنها افغانستان را در رسیدن به صلح و ثبات پایدار کمک نمی‎کند بلکه بحران، این کشور را به جاهای خطرناکتری خواهد کشانید که هیچ گروه و طرفی توان حل آن را نداشته باشد.

ما باور داریم که حل عادلانه منازعه برسر مبنا و ساختار قدرت که عامل اصلی داخلی جنگ کنونی افغانستان بوده است، بدون توافق همه جناح های سیاسی و اجتماعی برسر نقشه راه معقول آینده افغانستان مشمول ساختار نظام مرد‎م سالار، مشارکت معنی دار همه مردم، تامین عدالت اجتماعی و صیانت از حقوق اساسی شهروندی، ممکن نبوده و مردم در قبال آن بی تفاوت نخواهند ماند.

تجربه انحصارگرایی و نگاه قومی به مسأله قدرت و سیاست که بارها به صورت وحشتناکی شکست خورده است، نه تنها پس از این نیز محکوم به شکست قطعی خواهد بود، بلکه رهبران و مجریان این سیاست و نقشه راه سیاسی غلط، در کنار رهبری گذشته، عامل اصلی هر بحران و فاجعه بعدی خواهند بود.
با توجه به نقش کشور های منطقه و جهان در تحولات افغانستان، و با در نظر داشت این که اعمال هر نوع سیاست نادرست در افغانستان، بر منطقه و جهان تاثیرگذار خواهد بود، انتظار مردم افغانستان از جامعه جهانی این است که اجازه ندهند تا تداوم سیاست های غلط انحصارگرایانه و نگاه افراطی قومی سبب تداوم بحران و منازعه در کشور ما شده و ثبات منطقه و جهان را به خطر بیاندازد.
امیدواریم که جامعه جهانی بویژه کشور های همسایه و منطقه، در به رسمیت شناختن اداره‌ای که در آن رأی و اراده جمعی مردم هیچ نقشی نداشته و بازتاب دهندهٔ واقعیت‌ها و ساختار اجتماعی و قومی افغانستان نیست، عجله نکنند. به یقین که مردم افغانستان هیچگاهی رژیم های که به اساس زور و یا فشار بر آن ها تحمیل شده باشد، را نمی پذیرند و برای تغییر این وضعیت نامطلوب کنونی به وضعیت بهتر مبارزه خواهند کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا