نگاه‌ها

ارگ‌ بین طالبان ملا برادر، شبکه حقانی و ملا یعقوب فرزند ملا عمر تقسیم شده است

چشم دید شاهدان عینی از داخل ارگ حکایت از چند دستگی شدید میان طالبان دارد .
این‌ مکان که مشروعیت نظام در افغانستان از همین ادرس صادر میشود حالا بین طالبان ملا برادر، شبکه حقانی و ملا یعقوب فرزند ملا عمر تقسیم شده است
گروه ملا ها از هرکدام در ساحه مربوط خود قرار دارند و بعد از درگیری ملا برادر و خلیل حقانی که منجر به کشته و زخمی شدن شماری از طالبان شد هیچ یک از طرفین به ساحه رقیب خود داخل نمیشوند.
ملا های قالین های نفیس و ظریف اطاقهای ارگ را در باغ ها و چمن ها بیرون کرده اند و در سایه درختان ارگ در داخل چمن ها لمیده اند .
از چگونگی اداره و نظام داری خبری نیست فقط جمع اندیوالان داخل ارگ می آیند، قصه میکنند ، غذا می خورند و نماز میخوانند.
شاهدان میگویند که پرسونل خدماتی و اداری ارگ کمتر و یاهم هیچ حق ورود به داخل ارگ را ندارد. تشنابهاب داخل ارگ وضعیت اصف بار دارد.
آینه های داخل تشناب ها به دلیل حرام بودن تصویر یا شکستانده شده و یاهم بیرون کشیده شده اند، کمود های بلند که در تمام تشنابها شکستانده و ازبین برده شده و از تشناب های پاک و منظم به بیت الخلا وطنی تغیر داده شده است.
آشپزان ارگ که شاید راحت و بیکار ترین دوران زندگی کاری خود را سپری میکنند با پختن اندک غذا بسنده می کنند.
مواد خوراکی باقی مانده از دوران غنی در سه دیپوی ارگ رو به اتمام است.
طالبان به یک دیپوی مواد حوراکی سفارت امریکا دسترسی پیدا کرده اند و از حالا به فکر این استند که با پایان یافتن این انبار مواد غذایی، مواد خوراکی خود را از کجا کنند.
اشرافی ترین غذای ارگ در این شب و روز ها بامیه یا بادنجان سیاه با برنج است .
پول نیست و امتیازی برای کسی داده نمیشود. برخی از جنگجویان طالب که صاحب کسب و کاری بودند سعی میکنند دوباره به خانه های خود برگردند و نقد کچالوی خانه خود را با نسیه شوربای چرب طالبی معاوضه نکنند.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا