افغانستان

دعوت شبکه حقانی از اسماعیل یون به همکاری

منبع اطلاع دهنده به گزارشنامه افغانستان از کابل خبر داد که مسوولان شبکه حقانی از اسماعیل یون نویسندۀ کتاب « دویمه سقاوی» دعوت نموده است تا برای شبکه حقانی برنامه های کاری فرهنگی وسیاسی را آماده کند.
مساله نفوذ و سیطره یابی سیستماتیک بربافت های قومی و اجتماعی، دررأس مطالبات شبکه حقانی قرار دارد. خبردیگری حاکی است که شبکه حقانی به تمامی اعضا و نفراتش دستور داده است که نماز مسافرانه ادا کنند.
اعضای ارشد شبکه حقانی خود نماز مسافری نیت می کنند و این نشان می دهد که آن ها امیدی برای بقای و سکونت خویش درکابل ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا