افغانستانجهان

دیدبان حقوق بشر: طالبان خبرنگاران منتقد را تهدید به مرگ کرده‌اند

سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که مقامات طالبان با وضع مقررات سخت‌گیرانه بر رسانه ها، خبرنگاران را مورد تهدید قرار داده اند.

براساس گزارش این سازمان مقامات و نیروهای طالبان در نقاط مختلف افغانستان خبرنگاران را تهدید به مرگ نموده و آز آنها خواسته‌اند تا قبل از نشر خبر تاییدی طالبان گرفته شود.

وضع مقررات سخت‌گیرانه بر رسانه از طرف طالبان باعث بروز مشکلات شده و طالبان در بعضی از مناطق وارد دفتر رسانه ها شده و خواستار استفاده نکردن واژه های همچون طالبان و انتحاریان شده و در عوض گفته اند که این رسانه ها باید از واژه امارت اسلامی و شهیدان استفاده بکنند.

این سازمان می‌گوید که طالبان به بعضی از خبرنگاران گفته‌اند که نباید دیگر بر ضد آنها گزارش تهیه کنند.

از سوی هم وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان با پخش اعلامیه‌ی خواهان توقف پخش برنامه‌های تفریحی و فلم‌های که آنها می‌گویند بر خلاف اسلام و ارزش های جامعه افغانی است، شده اند‌.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا