افغانستان

درخواست زنان و دختران افغانستان برای بازگشایی مکاتب

شماری از زنان و دختران افغانستان روز سه شنبه با تجمع در مقابل یک مکتب در کابل، خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه شدند.

معترضان با سردادن شعارهایی ضمن محکومیت بستن مکاتب دخترانه و محدودیت های ایجاد شده برای حضور زنان در جامعه گفتند این اقدام طالبان باعث ناامیدی و سرخوردگی در بین زنان و دختران کشور می شود.

به گفته طالبان ،مکاتب دخترانه و دانشگاه های افغانستان از سال آینده باز خواهد شد اما در مورد حضور زنان در ادارات و سازمان هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

معترضان گفتند که حضور نداشتن دختران و زنان در جامعه به معنای پذیرش طالبان نیست .

پیش از این نیز زنان و دختران کابل با برگزاری تجمع های اعتراض آمیز خواستار بازگشایی مکاتب و حضور زنان بر سر کارهای خود شده بودند.

یک مقام ارشد وزارت آموزش و پرورش طالبان چندی پیش تاکید کرد که آنها نسبت به آموزش دختران متعهد هستند اما جامعه جهانی بجای نگرانی در جهت رفع مشکلات کمک مالی کند.

«وحیدالله هاشمی» مدیر برنامه‌های خارجی و کمک‌های وزارت آموزش و پرورش طالبان افزود:علمای طالبان درحال کار بر روی چگونگی بازگشت همه دختران به مکاتب افغانستان هستند و بزودی بخشنامه‌ای در این باره صادر خواهد شد.

وی با اظهار اینکه طالبان نسبت به آموزش دختران افغانستان متعهد است، افزود: ما برای ایجاد راه‌هایی به منظور بازگرداندن دختران به مکاتب تلاش می‌کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا