افغانستاناقتصادجهان

بانک جهانی ۲۸۰ میلیون دالر از پول‌های مسدودشده افغانستان را به سازمان ملل می‌دهد

هیات بانک جهانی برای مقابله با بحران انسانی در افغانستان، ۲۸۰ میلیون دالر از پول‌های منجمدشده را در اختیار برنامه جهانی غذا و یونیسف قرار می‌دهد.

به گزارش کوکچه ۳۱ تمویل‌کننده صندوق امانتی بازسازی افغانستان، پرداخت این وجوه را باید تایید کنند. به گفته این منابع، انتظار می‌رود که اهداکنندگان در روز جمعه با یکدیگر دیدار کنند.

هیات بانک جهانی روز سه‌شنبه نیز به طور غیررسمی تشکیل جلسه داده‌بود تا در مورد انتقال ۵۰۰ میلیون دالر از ۱.۵ میلیارد دالر صندوق امنیتی افغانستان به آژانس‌های امدادرسان بحث کند.

این در حالی است که برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد پیش‌بینی کرده که فقر ممکن است تا اواسط سال ۲۰۲۲ تقریباً همگانی شود و بیش از ۹۰ درصد از جمعیت ۳۹ میلیونی افغانستان را تحت تأثیر قرار دهد.

به گفته این برنامه، ۲۲.۸ میلیون نفر در افغانستان با مشکل غذایی شدید روبه‌رو هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا