افغانستان

آوازخوانی میر مفتون بدخشی برای طالبان

میر مفتون بدخشی؛ هنرمند مشهور کشور برای طالبان آواز خوانی کرده‌است. این در حالی است که طالبان شنیده موسیقی و آواز خوانی را ممنوع کرده‌اند.

در ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده است، دیده می‌شود، مفتون هنگام آوازخوانی، دف می‌نوازد و شخص دیگری نیز با وی آهنگ می‌سراید.

هم‌چنان در کنار میر مفتون، چند عضو طالبان دیده می‌شوند.

او در این آهنگ خود مانند دیگر آهنگ‌هایش، از اعضای طالبان نام می‌برد.

میر مفتون پس از تسلط دوباره طالبان، ترجیح داد که در کشور بماند.

طالبان موسیقی و آوازخوانی را ممنوع اعلام کرده‌اند.

پس از تسلط طالبان اکثریت هنرمندان و خوانندگان کشور را ترک کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا