نگاه‌ها

طرز برخورد مقامات پاکستانی با طالبان در سطح برخورد با یک گروه فاقد فرهنگ، جاهل و بدوی است

عمران خان نخست وزیر پاکستان، در نشست دیروز کنفرانس کشورهای اسلامی، مردم افغانستان را یک گروه قومی فاقد فرهنگ و تعلیم و تربیت با ساختارهای زندگی قبیلوی معرفی کرد. بدون شک،‌ یگانه مصداق روشن برای سخنان آقای عمران خان، گروه طالبان است.

اما این گروه،‌ نماینده‌ی دیگران نیستند و با فرهنگ و سنت‌های اکثریت قاطع کشور ما بسیار فاصله‌ دارند.

سخنان عمران خان، نشان می‌دهد که طرز برخورد مقامات پاکستانی با طالبان در سطح برخورد با یک گروه فاقد فرهنگ، جاهل و بدوی است که از فرهنگ و تمدن و ساختارهای اجتماعی امروزی بی‌بهره اند.

در پاسخ به نخست وزیر پاکستان باید گفت که برای درک فرهنگ و ادبیات و تاریخ غنی سرزمین ما، بهتر است سرود ملی خود را دوباره بخوانند که به زبان ما نوشته شده و زیر تاثیر فرهنگ ما است.

بیش از هزار سال است که حوزه‌ی تمدنی ما زندگی شهری دارد و از بادیه نشینی و قبیله‌‌گرایی فاصله گرفته و تاثیر فرهنگی بزرگی بر اقوام و ملیت‌های همجوار خود گذاشته است.

در فرهنگ ما جایگاه زنان محترم و انسانی‌ است و از حقوق برابر در آموزش و کار با مردان برخوردار اند. محروم شدن میلیون‌ها زن از درس و کار، برنامه‌ی گروه جنایتکار زیر حمایت پاکستان است و ربطی به فرهنگ و تاریخ ما ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا