شبه نظامیان حوثی پس از اشغال صنعا تمام انبار اسلحه ارتش یمن را مصادره کرده و به مراکز نظامی خود برده‌اند. این گروه تروریستی علاوه بر استیلا برمخازن اسلحه ارتش یمن اسلحه زیادی از ایران به دست آنها رسیده است.

رژیم ایران با برقرار کردن یک پل هوایی از تهران به صنعا طی مدتی کودتای حوثی‌ها قبل از آغاز عملیات ائتلاف عربی که یمن در خلاء قانونی به سر می برد، ایران توانست به بهانه رساندن کمک‌های انسانی با هواپیماهای به ظاهر مسافربری سپاه پاسداران اسلحه مهمات و قطعات موشک‌های بالستیک به صنعا انتقال می داد.

روز گذشته سخنگوی ائتلاف عربی به رهبری سعودی که در برای حمایت از دولت قانونی یمن در حال جنگ با این گروه تروریستی و فرقه‌گراست، در باره نوع اسلحه‌ای که ایران برای تخریب منطقه وایجاد هرج ومرج و به آشوب کشیدن منطقه خاورمیانه در اختیار گروههای تروریستی قرار داده، توضیحات مفصلی برای خبرنگاران داد.

سرهنگ ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف طی این کنفرانس به ارائه اسناد و مدارک به دست آمده در قایق های قاچاق اسلحه و انبارهای سلاح که اخیر از دست حوثی‌ها گرفته‌اند به خبرگزاری ها ارائه داد.

انواع اسلحه از موشکهای کوتاه برد و مین‌های شناور آبی و جاده‌ای تا موشک بالستیک، ایران به هدف ایجاد هرج ومرج به مزدوران خود در یمن تحویل داده است در برخی از این تصاویر کشتی‌های ایران که به بهانه حمل مواد درمانی به ساحل الحدیده لنگر انداختند اسلحه از آنها خارج می‌شود برای همین ائتلاف اکنون تصمیم گرفته تنها گذرگاه تنفس حوثی‌ها تروریست را نیز بمباران ببندد