باند ١٤ نفره آدم ربایی در کابل بازداشت شد

224 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:یکشنبه ۲۱ عقرب ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۷ بعد از ظهر
باند ١٤ نفره آدم ربایی در کابل بازداشت شد

 رياست امنيت ملى، از بازداشت شبکۀ ١٤ نفرى اختطافچى که مصروف اختطاف سرمایه داران، تهدید شهروندان و سرقت های مسلحانه در نواحی شهر کابل بودند، خبر داد.

در اطلاعیه ای که ریاست امنیت ملی منتشر کرده آمده است: (اين شبکه در نتیجه عملیات های همزمان ریاست عمومی امنیت ملی، از نقاط مختلف شهر کابل بازداشت گردیدند.)

اطلاعیه افزوده است که اين شبکه به سرکرده‌گی فردین فرزند غلام نبی، یک تن از تاجران را به نام صفی الله از ساحه ناحیۀ پنجم شهر کابل اختطاف و در بدل رهايی وى، از فامیل نامبرده مبلغ ٥٠٠ هزار دالر امریکايی، تقاضا کرده بودند.

شبکه متذکره، اسامی صفی الله را به شکل بی رحمانه در حالیکه دست و پایش با زنجیر و زولانه بسته شده بود، در ساحه ناحیه ششم شهر کابل در یک منزل مسکونی، در قید خود نگهداری می نمودند.

باعضای شبکه اختطافچی، بر اختطاف افراد مشخص در آیندۀ نزدیک که توسط آنها منحیث هدف، تعیين گردیده بود معترف اند.

در این شبکه مجرمین خطرناکی شامل بودند که در نواحی مختلف شهر کابل، به شکل سازمان یافته به سرقت های مسلحانه، تهدید و اختطاف سرمایه داران کشور مبادرت می‌ورزیدند.

ریاست امنیت ملی  به زمان بازداشت و افشاى هويت اعضاى اين شبکه اشاره نکرده است.

۱۳۹۶-۰۸-۲۱ ۱۳۹۶-۰۸-۲۱
کوکچه پرس