نگرانی از جذب صدها هزار بیکار قندهاری به شبکه‌های تروریستی

در یک دهه گذشته عواملی همچون کمبود برق، به روز نبودن خطوط تولید و فرار سرمایه‌ها موجب تعطیلی هزاران واحد تولیدی و صنعتی در استان قندهار کشور افغانستان شده است که نتیجه آن بیکاری صدها هزار کارگر در دومین ولایت بزرگ این کشور است.

179 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:جمعه ۱۰ قوس ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۱ بعد از ظهر
نگرانی از جذب صدها هزار بیکار قندهاری به شبکه‌های تروریستی

عواملی همچون کمبود برق، به روز نبودن خطوط تولید و فرار سرمایه‌ها موجب تعطیلی هزاران واحد تولیدی و صنعتی در قندهار کشور افغانستان شده‌اند.

اما تجمیع این مشکلات یک شبه اتفاق نیفتاده‌است و در یک فرایند ۱۰ ساله با بی توجهی دولت مسقر در این کشور ۳۳ میلیون نفری شدت گرفته است به گونه‌ای که  تبعات آن بیکاری صدها هزار کارگر بومی و کارگر مهاجر است که از ولایت های فقیرتر به قندهار آمده‌اند.

کارخانه‌داران قندهار با انتقاد از عملکرد حکومت بارها گفته‌اند که دولت به مشکلات صاحبان صنایع به ویژه درخصوص تأمین برق توجه جدی نکرده و آنان با سرمایه گذاری‌هایی که در گذشته کرده‌اند دچار زیان های جدی شده‌اند.

برای نمونه صنایع نساجی قندهار بیش از سایر صنایع از این ناحیه آسیب دیده‌اند و کارگران بیکار دارند به گونه ای که مطابق آمار دولت تنها در قندهار ۱۰ هزار کارگر در یک دهه گذشته بیکار شده‌اند و کارخانه‌های باقی مانده هم توان رقابت با یکدیگر را ندارند.

دولت افغانستان نگران جذب جمعیت بیکار این کشور به شبکه‌های تروریستی است و بارها نسبت به آن ابراز نگرانی کرده است با این حال کار جدی هم برای مقابله با آن نکرده چرا که هر ماه یک کارگاه به علت هزینه‌های بالای تولید تعطیل می‌شود.

۱۳۹۶-۰۹-۱۰
کوکچه پرس