عبدالله: جرگه کرزی نتیجۀ ۱۶ سال پیش برای وی را نخواهد داشت

رئیس اجرائیه کشور گفت که برگزاری لویه جرگه را به عنوان نسخه حل مشکلات فعلی کشور نمی‌پندارد.

123 نمایش هاآخرین بروزرسانی:چهارشنبه ۱۵ قوس ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۹ قبل از ظهر

داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان در مصاحبه اختصاصی با آژانس اسپوتنیک گفت که با وصف بحث‌هایی که با حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین کشور، تا هنوز دلیل برگزاری لویه جرگه و نتیجه آن، برای وی قناعت‌بخش نبوده اند.

آقای عبدالله گفت: “اگر منظور این باشد که برویم به لویه جرگه مثلیکه در شانزده سال قبل یکبار لویه جرگه در دوران حکومت موقت دایر شد و توقع این باشد که باز لویه جرگه همان تصمیمی را بگیرد که شانزده سال پیش گرفت و کی باید رئیس جمهور باشد و کی نباشد، فکر می‌کنم یک راهی است که طی شده در گذشته، اما به حیث یک بحث در جامعه می‌تواند مطرح شود، مردم نیز نظریات خود را داده اند. من مانع کردن نظریات نیستم، اما آنرا به حیث نسخه حل مشکل فکر می‌کنم که پس مسیر شانزده سال گذشته را دوباره برگشته نمی‌توانیم، و احتمالاً اگر یک لویه جرگه شود، بازهم قرار نیست که عین تصمیم را بگیرند. لذا من درست دقیق متوجه نیستم که آرزوی کرزی صاحب در این راستا چه است، با احترام به نظر شان اما هر ترتیبی که فکر کرده باشند، آن نتایج قبلی را نخواهد داشت.”

این در حالیست که چندی قبل حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان در مصاحبه اختصاصی با آژانس اسپوتنیک گفته بود که برگزاری لویه جرگه عنعنوی راهی است برای حل تمام قضایای کشور.

۱۳۹۶-۰۹-۱۵ ۱۳۹۶-۰۹-۱۵
کوکچه پرس