چرا فرهنگیان و سرشناسان قلم و رسانه نتوانستند مثل رویا سادات موضع گیری کنند؟

130 نمایش هاآخرین بروزرسانی:چهارشنبه ۱۵ قوس ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۰ قبل از ظهر
چرا فرهنگیان و سرشناسان قلم و رسانه نتوانستند مثل رویا سادات موضع گیری کنند؟

چرا فرهنگیان و سرشناسان قلم و رسانه نتوانستند مثل رویا سادات موضع گیری کنند؟

رویا «سادات» از مصاحبه با بی‌بی‌سی دری سرباز زده است. اما چرا صاحبان اسامی مندرج در یک فهرست اعتراضی که به بی بی سی فرستاده شد، مانند رویا سادات عمل نکردند؟  نقصی که در فراخوان فرهنگیان و فعالان عرصه عرصه ادب و رسانه وجود داشت این بود که آن ها خواستار تحریم هر نوع مصاحبه با بی بی سی نشده بودند و دست کم خود را ملزم به آغاز تحریم بی بی سی نشمرده بودند. به نظرمن، فهرست اعتراضی بی بی سی باید سر از نو بازبینی شده و خواست ها ومطالبات موثر تری گنجانیده شود. هرگاه امضاء کننده گان طومار اعتراض علیه بی بی سی دری خود درین زمینه پیشگام شوند، توطئه ای راه افتاده عملن خنثی می شود.

منبع: گزارش نامه افغانستان

۱۳۹۶-۰۹-۱۵ ۱۳۹۶-۰۹-۱۵
کوکچه پرس