سنگِ تهداب مجتمع جديد سفارت در تاشكند گذاشته شد

168 نمایش هاآخرین بروزرسانی:پنج شنبه ۱۶ قوس ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۶ قبل از ظهر

صلاح الدین ربانى وزیر امور خارجه ى كشوروآقاى عبدالعزیز كاملوف وزیر امور خارجه ى جمهورى ازبیكستان، مجتمع جدید سفارت جمهور اسلامی افغانستان در تاشكند را تهداب گذاری كردند.

به گزارش کوکچه ربانى، ساختِ مجتمع جدید سفارت جمهورى اسلامى افغانستان در تاشكند را یك گامِ مهم در راستاى گسترش روابط میان دو همسایه خواند، و بر بهبودِ روابط میان همسایه ها و منطقه تأكید نمود.

همچنین، قرار است به زودى سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در شهر آتن نیز، در جریان سفر وزیر امور خارجه ى كشور افتتاح شود

۱۳۹۶-۰۹-۱۶ ۱۳۹۶-۰۹-۱۶
کوکچه پرس