نگاه‌ها

افشای خیانت‌های «پسرخوانده غنی» توسط یک همکاری وی

آقای حارث ناصح یکی از همکاران نادر نادری پای عکسش چنین نوشته است:

نادری صیب یادتان میایه که برای فضیله جان خواهر همسر تان (خیاشنه تان) بست خارج از تشکیل ساختید؟ معاشش به ۳۰۰ هزار افغانی میرسید..
تیم خبیثه تان یادتان میایه؟ که ریاست های ولایات را بر اساس قومیت و پول استخدام میکردند؟ زیر نظر جناب شما؟

در یکی از جلسات تیم خبیثه تان به طور ناگهانی حضور داشتم، با یک جمع از اشخاص لوگری ها نشته بودند و میگفتند: حالا که دو تذکره دارید، از لوگر و کابل، پس از تذکره کابل تان استفاده کنید تا که مردم زیاد متوجه نشوند..

از زرغونه اسلمی در بدل چی حمایت میکردید؟ زرغونه ادی که معروف به بی بی کمیسیون بود در تعصب و قومگرایی شهره زمان بود..
آیا به یاد دارید که بدون کدام امتحان و شارت لیست اشخاص را در پروژه HRMIS در معاشات ۱۵۰ هزار، ۲۰۰ هزار، ۳۰۰ هزار و و و استخدام میکردید؟ و در نهایت ما که با ایشان همکار بودیم متوجه میشدیم که همه بچه های کاکای همدیگر استند و به یک زبان میگفتند: تره زوی تره زوی..

نادری صیب آیا به یاد دارید که یک روز همرای تان با یک دست سلام کردم اما روز بعدی عقده کردید؟

نادری صیب آیا از امتحانات محمود جلال آگاهی داشتید؟ با هماهنگی زرغونه اسلمی در اتاق جلسات مینشستند و اشخاص را استخدام میکردند!
نادری صیب آیا به یاد داری همکارم به اسم فرامز Murtaza Faramarz معاشات اش را نپرداخته بودید وقتی صدای خود را بلند کرد او را توسط گارد های تان از ریاست بیرون کردید؟ این خیانت هایت یادتان است؟

آیا از فساد اخلاقی که همه ما در کمیسیون شاهد بودیم آگاه نبودید؟ به یاد ندارید؟

۹۰۰ هزار پول سفریه و معاش همکارانم را نپرداخته بودید و پول را از بودیجه بانک جهانی به جیب تیم خبیثه تان امضا کرده بودید وقتی Romeo Atif همکارانم صدا بلند کردند و نزد شما آمدند توسط سکرتر تان نوید جان که خواهر زاده تان نیز میشود، جواب دادید اما یکبار هم صدای شان را نشنیدید چرا؟
مصارف نقاشی دیوار ورودی کمیسیون ۹۵۰ هزار افغانی شد آیا در جریان نبودید؟

شعیب اکسیر Hazin Akseer همکار ما که آمر یکی از بخش ها بودند از ظلمات و نابرابری هایتان نیز آگاه است و خیلی کوشیدیم تا بشنوید اما نخیر.
شما بچه خوانده غنی بودید حالا در تازه ترین مصاحبه تان خودتان را میخواهید جدا سازید؟ نخیر پدرتان غنی است.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا