پدرام: چهار راه نوبهار در شهر مزارشریف را به “محمدگل مومند” تغییر دادند

کوکچه پرس155 نمایش هاآخرین بروزرسانی:شنبه ۲ جدی ۱۳۹۶ - ۱:۵۸ بعد از ظهر

لطیف پدرام نماینده کابل  امروزدر مجلس نمایندگان گفت که اقوام افغانستان نسبت به حقوق شان حساس اند. برای حفظ حقوق شان مصر اند.

به گفته وی آن چه این روز ها اتفاق افتاده است و برای من مهم و دست اول است اقدام در مسیر هویت زدایی بخش زیادی از اقوام افغانستان است.

وی تصریح کرد: مسئله هویت و مسئله تذکره های الکترونیکی اساسی ترین، مهم ترین، خطیر ترین و غیرقابل فروگذاشت ترین موضوع برای ما و مردم ما است.

پدارم خاطر نشان نمود که فیصله ی کمیسیون مختلط غیرقانونی و قابل قبول برای ما نیست فرمان آقای غنی خلاف قانون ثبت احوال نفوس مصوب پارلمان است قابل قبول نیست.

او می گوید من یک لیست در اختیار دارم تنها در جوزجان، بلخ و سمنگان حداقل بیش از صد مورد اماکن مردم، نام شهر ها به شمول شهری که مولانا متولد شده و به نام فرزندش بوده تغییر کرد، این معنی اش پاکسازی فرهنگی است پاکسازی هویتی است. آخرین تغییری هم که در مزار آمد، چهار راه نوبهار را تغییر دادند و نام”محمدگل مومند” را ماندند. تازه این همه مناطق که تغییر داده شده بود برای شان کافی نبود.

وی هشدار داد بنا بر این اگر بحث ها این گونه به پیش برود، نه تنها بحث تذکره که ما حقوق ضایع شده ی قبلی مان را هم خواهان اعاده اش خواهیم بود و مسایل جدی خواهد شد.

Advert test
۱۳۹۶-۱۰-۰۲ ۱۳۹۶-۱۰-۰۲
کوکچه پرس