دولت آلمان می خواهد مهاجرین زیرسن را اخراج کند

در سال ۲۰۱۷ هیچ پناهجوی زیرسنی از آلمان اخراج نگردید. حالا حکومت برلین در نظر دارد که اردوگاه هایی را برای پذیرایی این افراد در مراکش اعمار کند. افراد مجرم هم به این اقامتگاه ها فرستاده خواهند شد.

182 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:یکشنبه ۳ جدی ۱۳۹۶ - ۳:۱۲ بعد از ظهر
دولت آلمان می خواهد مهاجرین زیرسن را اخراج کند

وزارت داخله فدرال آلمان مصمم است تا تاسیساتی را به هدف پذیرش و سرپرستی از پناهجویان و مهاجرین زیرسن در مراکش اعمار کند. این وزارت در گفتگو با روزنامه “ولت ام زونتگ” گفت که در حال حاضر آلمان سعی می کند که “یک رویکرد یکپارچه برای بازگشت و ادغام مجدد کودکان زیر سن قانونی بدون همراه به مراکش” را روی دست بگیرد.

دو اردوگاه با ظرفیت ۱۰۰ تن

این یک پروژه امتحانی سه ساله است. وزارت داخله آلمان گفته که در نظر دارد در گام نخست دو اقامتگاه را در مناطق مختلف مراکش ایجاد کند که هر کدام ظرفیت پذیرش ۱۰۰ تن را خواهد داشت. در بخشی از اعلامیه وزارت داخله تذکر رفته که در این اردوگاه ها “کودکان خیابانی بومی که اقدام به مهاجرت نکرده اند و افراد زیرسنی که از آلمان اخراج می شوند را مراقبت خواهند کرد”.

این وزارت همچنان تاکید کرده است که تاسیسات یادشده “افراد پایین تر از ۱۸ سالی که باد آلمان را ترک کنند و داوطلبانه بازمی گردند و یا کسانی که به اجبار اخراج می شوند، به ویژه جوانان مجرم را می پذیرد”.

از خدمات دیگری که قرار است برای نوجوانان در این اردوگاه ها فراهم شوند، مراقبت های اجتماعی، دسترسی به فرصت های آموزشی و حمایت های دیگر نام برده شده است.

قرار است تطبیق این برنامه در همکاری با یک سازمان غیر دولتی مناسب و اداره های محلی مراکش صورت بگیرد. در حال حاضر دولت فدرال آلمان سرگرم گفتگوهای دوجانبه روی چگونگی راه اندازی این پروژه با مقام های حکومت مراکش می باشد. اعلامیه وزارت داخله فدرال بیان می کند: «هدف ما این است که در نزدیک ترین زمان ممکن این پروژه را آغاز کنیم».

رویکرد خوب خواهد بود؟

آنزگار هویلینگ، سیاستمدار داخلی حزب دموکرات مسیحی آلمان، عملی شدن این طرح را یک رویکرد خوب می داند. از نظر وی مراقبت از افراد زیرسن از لحاظ قانونی در آلمان عمل اجباری نیست. آنزگار هیویلینگ گفت: «برای اینکه بتوان برخی از این افراد جوان را بازگرداند، ساختن اقامتگاه در کشور اصلی شان یک سنگ تهداب مهم است؛ به ویژه زمانی که مشخص است که حفاظت از افراد زیرسن در آنجا چیزی بیش از یک ادعا نیست».

این سیاستمدار حزب دموکرات مسیحی افزود که یکجاسازی این افراد با اعضای خانواده های شان “موثرتر” می باشد. با این همه، آنزگار ابراز کرد با توجه به صراحت قانون “که در سال های گذشته هیچ مهاجر بی سرپرست و زیرسنی را نمی توان به کشورش بازگشت داد، نشان می دهد که اداره های آلمانی مجبور اند تلاش های خود را به هدف پیدا کردن خانواده های آنان افزایش بدهند”.

Advert test
۱۳۹۶-۱۰-۰۳ ۱۳۹۶-۱۰-۰۳
کوکچه پرس