قرار داد پروژه تولید ۳۰ میگاوات برق آفتابی ولایت کندهار به زودی امضاء خواهد شد

214 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:دوشنبه ۱۸ جدی ۱۳۹۶ - ۳:۳۳ بعد از ظهر
قرار داد پروژه تولید ۳۰ میگاوات برق آفتابی ولایت کندهار به زودی امضاء خواهد شد

قرار داد پروژه تولید ۳۰ میگاوات برق آفتابی ولایت کندهار به زودی امضاء خواهد شد

پروژه تولید ۳۰ میگاوات برق آفتابی ولایت کندهار، کانال زمینداور ولایت هلمند و طرح مشارکت عامه وخصوصی در مورد ایجاد پارکینگ های کنار جاده در شهر کابل؛ در بیستمین جلسه شورای عالی اقتصادی مورد بحث قرار گرفته است.اجمل عبدالرحیمزی، سخنگوی وزارت مالیه که روز دوشنبه ۱۸ جدی سال روان در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت نتایج تصامیم بیستمین جلسه شورای عالی اقتصادی را بیان می کرد، افزود: برای طرح وعملی کردن پروژه تولید ۳۰ میگاوات برق آفتابی ولایت کندهار، دو کمپنی واجد شرایط دانسته شده اند و قرار است در روز های آینده قرار داد این پروژه امضاء شود.

اعمار کانال زمین داور ولایت هلمند نیز یکی از موضوعات مورد بحث جلسه شورای عالی اقتصادی بوده است و به گفته آقای عبدالرحیمزی، در این جلسه به وزارت زراعت، مالداری و آبیاری وظیفه سپرده شد تا در قسمت امکان سنجی این پروژه کارش را آغاز کند. کانال زمینداور که از بندکجکی آغاز می شود، ۵۰ کیلومتر طول دارد و قرار است ۱۶۴۰۰ هکتار زمین زراعتی را آبیار کند.

طرح مشارکت عامه وخصوصی در مورد ایجاد پارکینگ های کنار جاده ای در شهر کابل نیز از بحث های اساسی در بیستمین جلسه شورای عالی اقتصاد بود. با عملی شدن این طرح شهر کابل یک سیستم منظم واستندرد پارکینگ ها را خواهد داشت واز این بابت عواید مشخص به بودجه دولت خواهد آمد.عبدالرحیمزی گفت که در شورای عالی اقتصادی به شاروالی کابل وظیفه سپرده شد تا روی برنامه های جامع وعملی این طرح با استفاده از مدل های مختلف آن کارش را آغاز کند. تطبیق طرح ایجاد پارکینگ های کنارجاده ای در شهرکابل افزون بر ایجاد یک چشمه عایداتی به دولت، در تأمین امنیت بهتر شهرکابل تأثیر مثبت خواهد گذاشت واز سرقت عراده جات جلوگیری خواهد شد.###

منبع: مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

۱۳۹۶-۱۰-۱۸ ۱۳۹۶-۱۰-۱۸
کوکچه پرس