وزارت زراعت به ۳۰ هزار و ۴۹۰ مالدار آموزش داده شده است

125 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:شنبه ۲۳ جدی ۱۳۹۶ - ۳:۱۶ بعد از ظهر
وزارت زراعت به ۳۰ هزار و ۴۹۰ مالدار آموزش داده شده است

وزارت زراعت به ۳۰ هزار و ۴۹۰ مالدار آموزش داده شده است MAIL 250fe374d77-8882-4b89-bb60-a911ef690da3

وزارت زراعت آبیاری و مالداری در جریان سال گذشته‌ی میلادی با استخدام ۴۶۶ بانوی آموزگار و ۲۳۷ مرد آموزگار در سراسر کشور، به ۳۰ هزار و ۴۹۰ مالدار آموزش داده است.

در صنف‌های راه‌اندازی شده، بیماری حیوانات، نشانه‌های بیماری، درمان‌های عاجل، سودمندی واکسین‌ها آموزش داده شده است. هم‌چنان در فصل‌های جداگانه درباره‌ی چگونگی تهیه‌ی خوراکه‌ی مناسب حیوانات نیز به صورت نظری و عملی به روش عام‌فهم آموزش داده شده است.

این مالداران آموخته‌اند که راه‌های جلوگیری از بیماری‌های حیوانات چیست و طریق پیش‌گیری از خوردن غذاهای نامناسب مانند استخوان، سنگ، کلوخ و پلاستیک توسط حیوانات کدام است.

در این برنامه‌های تعلیمی، به مالداران در باره‌ی روش‌های دریافت شیر صحی و بهداشتی از حیوانات معلومات و نیز وسایل کار عملی برای‌شان داده شده است که با استفاده از این وسایل، جلو سرایت بیماری‌ها به محصولات لبنی گرفته می‌شود.

قابل یادآوری است که پروژه‌ی ترویج مالداری با واحد مالداران و داکتران حیوانات ارتباط بهتر ایجاد کرده و این ارتباط سبب شده است که مالداران، حیوانات خود را به طور منظم واکسین و در وقت بیماری در زمان معیّن آن‌ها را درمان کنند.

منبع: ودصم

۱۳۹۶-۱۰-۲۳ ۱۳۹۶-۱۰-۲۳
کوکچه پرس