افغانستان چهل سال پیش و #افغانستان امروز

کوکچه پرس435 نمایش هاآخرین بروزرسانی:دوشنبه ۱۶ دلو ۱۳۹۶ - ۸:۲۲ بعد از ظهر
افغانستان چهل سال پیش و #افغانستان امروز
این ویدو شمارا به چهل سال پیش افغانستان می برد که در آن زمان چه نظمی و چه کشوری بوده ایم، ای کاش در آنوقت تولد میشدیم و در آن وقت میمیردیم، تا این اوضاع بدختی را هیچ نمی دیدم و یا چهال سال بعد متولد میشدیم تا همان سالهای چهل سال قبل را میدیدیم
افغانستان چهل سال پیش و #افغانستان امروز
۱۳۹۶-۱۱-۱۶ ۱۳۹۶-۱۱-۱۶
کوکچه پرس