نگاه‌ها

مصاف رویاروی، بامهمان ناخوانده در جبل سراج

شامگاه جمعه ۱۷ جدی قصر جبل سراج اوردگاه طالبان و چریکهای بومی بود. این نخستین حمله از‌ چند جهت بر طالبان ‌مستقر در قصر است که برنامه ریزی شده و منظم صورت گرفت.

به‌گزارش مردم ‌محل، فریاد های طالبان و هرج و‌مرج جنگجویان هراسان در این قصر که بی هدف فیر می کردند و به هر سو می دویدند، نشان داد که غافلگیری و نابلدی در این جعرافیای نا آشنا تاوان سخت دارد.

پیش از این طالبان ظاهراً با دل جمع و راحتی خاطر، در اطراف قصر و جاده های منتهی به مرکز پروان،‌ پنجشیر و گلبهار بافخر در رفت و آمد بودند‌اما این اولین بار در‌جریان پنج ماه گذشته است که بوی جنگ مشامشان را آزار داد.

آغاز نبرد در این فصل دشوار سال که با تلفات و زخمی ها همراه است بر‌نگرانی و وحشت طالبان افزوده و درواقع این نخستین پیام جبهه مقاومت در این جعرافیا است که بعد از پنج ماه خاموشی ارسال شد.

گفته‌میشود ‌جبهات مشابه در گلبهار، و بخش های دیگر ولایت پروان در حال ایجاد است . آنسو تر مردان مقاومت در اندرابها خواب را بر طالبان حرام‌ساخته اند.

شمال افغانستان مشمول بر فاریاب،جوزجان و سرپل شاهد شکل گیری جبهات چریکی مقاومت است‌ .

طالبان اما، تنها راهکاری را که به آن رو آورده اند تبلیغات میان تهی است . گاه با رژه نظامي و نمایش کندک های انتحاری و‌گاه با انتشار گزارس همایش جنگجویان یونیفورم پوش در شمال افغانستان از طریق رسانه های تحت تاثیر خود، تلاش می کنند افکار عامه را به سود خود معطوف کنند اما این نیرنگ تا کجا ادامه خواهد یافت ؟
تجربه چهل سال جنگ مردم راتاحدی اگاه ساخته است که به قول صدیق افغان میدانند که ‌گنجشکی که بر فراز جاده در پرواز است مذکر است یا مونث ؟
ذوالقرنین

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا