غنی در مراسم افتتاح ثبت نام الکترونیکی از معیاری‌سازی خدمات صحی گپ زد

محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز در مراسم افتتاح نخستین مرحلۀ سیستم الکترونیکی ثبت نام داکتران طب و دندان که به ابتکار شورای طبی افغانستان برگزار گردیده بود، اشتراک و سخنرانی کرد.

کوکچه پرس191 نمایش هاآخرین بروزرسانی:چهارشنبه ۲ حوت ۱۳۹۶ - ۴:۲۳ بعد از ظهر
غنی در مراسم افتتاح ثبت نام الکترونیکی از معیاری‌سازی خدمات صحی گپ زد
رئیس‌جمهور غنی در مراسم افتتاح ثبت نام الکترونیکی داکتران بر معیاری‌سازی خدمات صحی تاکید کرد

در این مراسم که در ارگ انجام شد، داکتر نسرین اوریاخیل رئیس شورای طبی افغانستان در رابطه به سیستم الکترونیکی ثبت نام داکتران طب و دندان معلومات داده، گفت که خدمات با کیفیت و مصئونیت مریضان از اجنداهای مهم در سکتور صحت می‌باشد.

وی افزود که ثبت و راجستر نمودن داکتران و قانونی‌ساختن کارکردهای آنان از اقدامات اولیه شمرده می‌شود و ثبت و راجستر داکتران برای ما این سهولت ها را فراهم می‌کند تا در رابطه به تعداد، سطح تحصیلات و تجارب داکتران معلومات بدست آوریم و این ثبت نام اعتبار آنان را در سطح ملی و بین‌المللی بیشتر می‌سازد.

گابریل اوکتاویان لیونتی رئیس بخش انکشاف اجتماعی اتحادیۀ اروپا نیز در این مراسم صحبت کرده، گفت که مراسم راجستر آنلاین داکتران نمایانگر کمک درازمدت اتحادیۀ اروپا می‌باشد و این اتحادیه از سال ۲۰۰۱ بدینسو در بخش‌های مختلف بخصوص عرصه صحی با افغانستان همکاری می‌کند.

لیونتی گفت که اتحادیۀ اروپا در بخش‌های کمک به معلولین، مصئونیت غذایی و دولت‌سازی نیز با افغانستان همکاری می‌نماید.

وی خاطرنشان کرد که ما زمینۀ دیدارهای شورای طبی افغانستان با شورای طبی هندوستان را فراهم کردیم تا تجربه‌های شان را با همدیگر شریک سازند. وی افزود که اتحادیۀ اروپا از برنامه‌های دولت افغانستان بخاطر ارتقای ظرفیت نرس‌ها و قابله‌ها نیز حمایت می‌کند.

سپس رئیس‌جمهور غنی صحبت کرده، گفت که از زحمات شبانه روزی شما بخاطر جلوگیری از تلفات و تعهد تان به اخلاق طبابت و چپن سفید که بر تن کرده اید، تشکر می‌کنم.

رئیس‌جمهور از تلاش‌های داکتران در خصوص تداوی مجروحین و مریضان ستایش کرده، گفت که این روز در تاریخ کشور به عنوان یک روز تحول در استندردسازی و عرضۀ خدمات صحی مطرح خواهد بود.

رئیس‌جمهور غنی خطاب به داکتران گفت که شما بهترین کادرهای کشور هستید و مردم بالای تان حساب می‌کنند.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه معیاری‌سازی خدمات صحی افغانستان به داکتران و دست‌اندرکاران عرصۀ صحت تعلق دارد، گفت: هرگامی که در راستای تغییر شفاخانه‌ها، استندرد‌سازی سیستم صحی و تثبیت سویۀ داکتران برداشته می‌شود در حقیقت، نجات دادن جان میلیون‌ها انسان است.

وی افزود: بدون معیاری‌سازی، نظم و مرکز خدمات داشته نمی‌توانیم و یک شفاخانه معیاری با شفاخانه غیر معیاری تفاوت زیاد دارد.

رئیس‌جمهور گفت که ضرورت واضح است تا شکل توریزم طبی را تغییر دهیم، اگر شفاخانه‌های معیاری نداشته باشیم، صدها میلیون دالر مردم و دولت در بیرون از کشور به مصرف می‌رسد.

رئیس‌جمهور غنی بر غیرسیاسی بودن نهادهای صحی کشور تاکید کرد و گفت که ضرورت اصلاحات گسترده تقاضای مردم است.

رئیس جمهور در اخیر سخنانش بر ضرورت هماهنگی سرتاسری میان وزارت‌ها و نهادهای ذیربط و خصوصاً وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف در عرصه صحت، تاکید ورزید.

Advert test
۱۳۹۶-۱۲-۰۲ ۱۳۹۶-۱۲-۰۲
کوکچه پرس