افزایش نیروهای آلمان در شمال افغانستان

62 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:دوشنبه ۲۱ حوت ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۰ قبل از ظهر
افزایش نیروهای آلمان در شمال افغانستان
افزایش نیروهای آلمان در شمال افغانستان

افزایش نیروهای آلمان در شمال افغانستان

روزنامه آلمانی The trumpet به نقل از مقامات رسمی آن کشور اطلاع داد که شمار نیروهای نظامی آلمان در (شمال) افغانستان از ۹۸۰ نفر به ۱۳۰۰ نفر افزایش یافته است.

هدف از افزایش شمار نیروها گسترش نفوذ طالبان خوانده شده است. به نظر می رسد که این قوای اضافی از عراق به افغانستان منتقل می شوند. 

منبع: گزارش نامه افغانستان

۱۳۹۶-۱۲-۲۱ ۱۳۹۶-۱۲-۲۱
کوکچه پرس