صدیق افغان اول خودش را اثبات کند

74 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:سه شنبه ۲۲ حوت ۱۳۹۶ - ۵:۲۶ قبل از ظهر
صدیق افغان اول خودش را اثبات کند
صدیق افغان اول خودش را اثبات کند

صدیق افغان اول خودش را اثبات کند

صدیق افغان درسالیان اخیر هم درشبکه های تلویزیونی و هم در ویدیوهای شخصی، سخن از اثبات وجود خدا می زند. نامبرده هیچ گاه تلاش نکرده تا یک بار خودش را اثبات کند و نقش پای خود را به ارتباط مساله ای نا مفهوم و غریب به نام ریاضی فلسفی ترسیم کند. 

منبع: گزارش نامه افغانستان

۱۳۹۶-۱۲-۲۲ ۱۳۹۶-۱۲-۲۲
کوکچه پرس