منظوری ۶ قرار داد به ارزش نزديک به ٣٩٠ ميليون دالر

کوکچه پرس125 نمایش هاآخرین بروزرسانی:سه شنبه ۲۲ حوت ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۴ قبل از ظهر
منظوری ۶ قرار داد به  ارزش نزديک به ٣٩٠ ميليون دالر

منظوری ۶ قرار داد به ارزش نزديک به ٣٩٠ ميليون دالر 18765677_712392875631505_8102812230524529955_n

در جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی، ۶ قرار داد به شمول  جواز سرمایه‌گذاری شبکۀ ملی فایبر نوری به  ارزش نزديک به ٣٩٠ ميليون دالر را منظور گردید.

قرارداد های منظور شده عبارت اند از:

  • قرارداد اعطای جواز سرمایه‌ گذاری شبکۀ ملی فایبر نوری مربوط ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان
  • قرارداد بازسازی بخش اول فاز دوم سرک گردیز الی زرمت مربوط وزارت فواید عامه؛
  • قراردادایجاد ۵ مرکزتضمین کیفیت و مراکز انکشاف مسلکی در پوهنتون‌های مربوط وزارت تحصیلات عالی؛
  • قرارداد کارهای باقیمانده ساختمان هفت منزلۀ معینیت تامینانی وزارت امور داخله از طریق تصدی خانه‌سازی؛
  • قرارداد تدارک تیل مورد نیاز وزارت شهرسازی و مسکن؛
  • و قرارداد تدارک لبنیات برای ریاست عمومی ادارۀ امور.

در جلسه کمیسیون تدارکات ملی قرارداد اعطای جواز سرمایه‌گذاری شبکۀ ملی فایبر نوری، صرف برای ۴ شرکت داوطلب (افغان بیسیم، اتصالات، روشن و(Asia Consultancy Group)   منظور گردید.

کمیسیون تدارکات ملی، تعدیل قراردادهای پرزه‌ جات و تجهیزات مربوط د افغانستان برشنا شرکت، ملحقات بستر قطعات و جزوتام‌های مرکزی اردوى ملی، تدارک اجناس مفروشاتی قول اردوهای مرکزی و ساحوی، پیشنهاد خریداری پرچون مواد اعاشوی فاسد شوندۀ قوماندانی‌های سرحدی که از طریق ترانسپورت زمینی ناممکن می‌باشد، کاهش قیمت قرارداد پروژۀ انتقال گندم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و فسخ قرارداد حبوبات مورد نیاز تاسیسات وزارت صحت عامه را نیز تائید کرد.

همچنان گزارش‌های بررسی پروژۀ شفاخانۀ ۱۰۰ بستر ولایت کاپیسا و بررسی کارکرد شرکت‌های خصوصی داخلی تفتیش، از جانب هیات‌های مؤظف به کمیسیون ارائه و سفارشات مطروحۀ آن ها مورد تایید قرار گرفت.

گفتنی است که در این جلسه داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، وزرای مالیه، اقتصاد و عدلیه، ناظرین ملی و بین المللی، دیدبان شفافیت افغانستان، کمیسیون‌های مالی و بودجه و اقتصاد ملی ولسی‌جرگه، نماینده بازرس ویژۀ ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار)، و سیستیکای حمایت قاطع حضور داشته اند.

منبع: ودصم

Advert test
۱۳۹۶-۱۲-۲۲ ۱۳۹۶-۱۲-۲۲
کوکچه پرس