امریکا: افغانستان باردیگر درآستانه تبدیل شدن به پایگاه تروریست ها قرار گرفته است

کوکچه پرس472 نمایش هاآخرین بروزرسانی:چهارشنبه ۲۳ حوت ۱۳۹۶ - ۶:۰۶ قبل از ظهر
امریکا: افغانستان باردیگر درآستانه تبدیل شدن به پایگاه تروریست ها قرار گرفته است
امریکا: افغانستان باردیگر درآستانه تبدیل شدن به پایگاه تروریست ها قرار گرفته است

امریکا: افغانستان باردیگر درآستانه تبدیل شدن به پایگاه تروریست ها قرار گرفته است

بازی جنگ مخفی و دور باطل مدیریت مغز ها از طرق رسانه ها
به گزارش نیویورک تایمز، ظرف هفده سال گذشته سه رییس جمهور درامریکا پیوسته ازین گفتند که افغانستان نباید باردیگر به پناه گاه امن شبکه های تروریستی مبدل شود، اما وزارت دفاع و مقامات استخباراتی آن کشور می گوید که افغانستان دریک قدمی تبدیل شدن به مامن تروریست ها است.   

منبع: گزارش نامه افغانستان

Advert test
۱۳۹۶-۱۲-۲۳ ۱۳۹۶-۱۲-۲۳
کوکچه پرس