عطا نور، دیگر مرگ ندارد؛ ازکالبد یک واحد انسانی بیرون شده و در روح یک نسل تکثیر شده است…

کوکچه پرس122 نمایش هاآخرین بروزرسانی:چهارشنبه ۲۳ حوت ۱۳۹۶ - ۱:۲۱ بعد از ظهر
عطا نور، دیگر مرگ ندارد؛ ازکالبد یک واحد انسانی بیرون شده و در روح یک نسل تکثیر شده است…
عطا نور، دیگر مرگ ندارد؛ ازکالبد یک واحد انسانی بیرون شده و در روح یک نسل تکثیر شده است…

عطا نور، دیگر مرگ ندارد؛ ازکالبد یک واحد انسانی بیرون شده و در روح یک نسل تکثیر شده است…

عطا محمد نور، بر بام عدالت و شکوه تاریخی بر شده است. او درقالب جمیعت دیگر نگنجد. او مظهر یک جریان مشروع دربرابر نا مشروع ترین جریان حاکم سینه به سینه ایستاده است. او همانند مسعود بزرگ نا میرا است؛ ترس را در روح خود کشته و با هر نوع مرگ به جاودانه گی درآمیخته است. هر سرنوشتی شخصی بازیگران بر وی رقم بزنند، سیمای او در لوح روح یک نسل عدالت طلب حک شده است. او بار کمرشکنی را بر دوش گرفته است که هفده سال است مرتب بر سنگینی اش افزوده شده است. او دیگر مرگ ندارد؛ از جسم یک واحد انسانی در روح یک نسل تکثیر شده است…

منبع: گزارش نامه افغانستان

Advert test
۱۳۹۶-۱۲-۲۳ ۱۳۹۶-۱۲-۲۳
کوکچه پرس