عبدالله: مردم و نهادها برای برگزاری انتخابات به موقع کمک کنند

کوکچه پرس102 نمایش هاآخرین بروزرسانی:چهارشنبه ۲۳ حوت ۱۳۹۶ - ۲:۱۸ بعد از ظهر
عبدالله: مردم و نهادها برای برگزاری انتخابات به موقع کمک کنند
عبدالله عبدالله رئيس اجرائيه دولت وحدت ملی افغانستان

رييس اجرايى حکومت، بر برگزارى به موقع انتخابات ولسى جرگه، شوراهاى ولسوالى و رياست جمهور تاکيد کرد و از احزاب سياسى، نهادهاى مدنى و مردم خواست تا در اين راستا همکارى نمايند.

داکتر عبدالله عبدالله رييس اجرايى حکومت که در مراسم گراميداشت از ٢٣مين سالروز کشته شدن عبدالعلى مزارى يکتن از رهبران جهادى، در ارگ رياست جمهورى صحبت مى کرد، ضمن يادآورى از کارنامه هاى مزارى گفت که او يک گام و ديدگاه بسيار بلندى را در راه تغيير اصل که با ديد و نگاه متفاوت برخورد مى شد و قانون يکسان، بالای همه شهروندان کشور تطبيق نمی شد، گذاشت.

موصوف افزود: “ما از بزرگانی چون مزاری چيزهايی آموختيم و چيزهايی به ياد داريم و اگر روش و رفتار ما به حيث حکومتداران درست نباشد، باز اين را بايد اعتراف کنيم که آرمان های شهدای ما تحقق نيافته است.”

داکتر عبدالله در مراسم امروز، بار ديگر بر برگزارى انتخابات تاکيد کرده گفت: “يکبار ديگر برای برگزارى انتخابات ولسى جرگه و شوراهاى ولسوالى و برگزارى به موقع انتخابات رياست جمهورى  تجديد تعهد می کنيم.”

وى علاوه کرد که دراين راستا، مردم انتظار اقدامات کميسيون مستقل انتخابات با حمايت و بدون مداخله حکومت را دارند و يکى از تعهدات هر زعامت سياسى، انجام و برگزارى انتخابات به موقع مى باشد، که زعامت فعلى نيز اين تعهد را دارد.

رييس اجرايى حکومت وحدت ملى؛ از احزاب سياسى، نهادهاى مدنى و مردم افغانستان خواست تا در راستاى برگزارى انتخابات همکارى نمايند.

Advert test
۱۳۹۶-۱۲-۲۳ ۱۳۹۶-۱۲-۲۳
کوکچه پرس