اشتراک مردم در پروسه ها و برنامه های ملی، اعتماد متقابل دولت و ملت را تأمین می نماید

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان93 نمایش هاآخرین بروزرسانی:چهارشنبه ۲۳ حوت ۱۳۹۶ - ۳:۲۲ بعد از ظهر
اشتراک مردم در پروسه ها و برنامه های ملی، اعتماد متقابل دولت و ملت را تأمین می نماید

اشتراک مردم در پروسه ها و برنامه های ملی، اعتماد متقابل دولت و ملت را تأمین می نماید

کابل افغانستان: اداره عالی بررسی، به منظور تأمین مشارکت شهروندان و نهادهای جامعه مدنی در پروسه بررسی، “میکانیزم مشارکت عامه در روند بررسی” را که براساس آن شهروندان، نهادهای مدنی و رسانه ای می توانند، نظریات، مطالبات و شکایت های شان را در رابطه به بررسی و بازرسی ساحه و اداره معینی ارایه نمایند، مطرح کرد.

سید محمد مهدی حسینی، معاون مسلکی اداره عالی بررسی که روز چهارشنبه بیست وسوم حوت سال روان، در یک نشست خبری در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت در این باره سخن می گفت مشارکت شهروندان، نهادهای جامعه مدنی ورسانه هارا در پروسه بررسی با اهمیت دانست و گفت: “اشتراک مردم در پروسه ها و برنامه های ملی یکی از ستون پایه هایی است که اعتماد متقابل دولت و ملت را تأمین نموده و پاسخگویی، شفافیت و حسابدهی را افزایش می دهد.”

وی در این نشست از نهادهای جامعه مدنی و رسانه ها درخواست کرد تا نمایندگان خویش را برای تدوین طرح بازنگری میکانیزم مشارکت شهروندان در پروسه بررسی، معرفی نمایند.

حسینی گفت که اداره عالی بررسی طرح نهایی میکانیزم مشارکت شهروندان در پروسه بررسی را که در مطابقت با اسناد تقنینی و معیار های بین المللی باشد، پس از بحث و مشوره های منظم با نمایندگان رسانه ها ونهاد های جامعه مدنی طی یک هفته ترتیب ونهایی می سازد.

نماینده گان دیده بان شفافیت افغانستان، سکرتریت حکومتداری باز و کمیته مصونیت خبرنگاران و رسانه ها که در این نشست اشتراک کرده بودند با استقبال از این اقدام اداره عالی بررسی، همکاری های شان را در این راستا چه در مرکز و ولایات، با اداره عالی بررسی اعلام کردند.

اداره عالی بررسی افغانستان تحت برنامه تشویقی صندوق اعانه برای بازسازی افغانستان(IP-ARTF)، شاخصه بانک جهانی مبنی بر ترتیب میکانیزم اشتراک شهروندان در پروسه بررسی را در سال (۲۰۱۶) پذیرفته و با سفارش بانک جهانی، “میکانیزم مشارکت عامه در روند بررسی” را ترتیب نموده است.

###

منبع: مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

Advert test
۱۳۹۶-۱۲-۲۳ ۱۳۹۶-۱۲-۲۳
انجمن اجتماعی دادخواهان افغان