ازبیست و سومین سالروز شهادت شهید و حدت ملی استاد عبدالعلی مزاری به گونه ای رسمی در ارگ ریاست جمهوری تجلیل شد

کوکچه پرس239 نمایش هاآخرین بروزرسانی:چهارشنبه ۲۳ حوت ۱۳۹۶ - ۴:۴۳ بعد از ظهر
ازبیست و سومین سالروز شهادت شهید و حدت ملی استاد عبدالعلی مزاری به گونه ای رسمی در ارگ ریاست جمهوری تجلیل شد

ازبیست و سومین سالروز شهادت شهید و حدت ملی استاد عبدالعلی مزاری به گونه ای رسمی در ارگ ریاست جمهوری تجلیل شد

ازبیست و سومین سالروز شهادت شهید و حدت ملی استاد عبدالعلی مزاری  رهبر فقید حزب وحدت اسلامی افغانستان روز چهار شنبه با حضور هیأت رهبری حکومت، رؤسای شورای ملی، رؤسای ستره محکمه و اداره لوی سارنوالی، رهبران جهادی، شخصیت های سیاسی، اعضای کابینه، مقامات عالی رتبه حکومت، مقام های پیشین دولتی، نمایندگان مردم در شورای ملی،  نمایندگان دپلماتیک کشورهای مختلف و صدها تن از شهروندان کابل اعم از علما، اساتید دانشگاه ها، فرهنگیان، فعالان رسانه ای، اعضای جامعه مدنی، دانشجویان و اقشار مختلف مردم، به گونه ای رسمی در ارگ ریاست جمهوری تجلیل شد.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور در سخنرانی خود به مناسبت سالیاد شهادت استاد عبدالعلی مزاری، به روان پاک شهید وحدت ملی و دیگر شهدای کشور درود فرستاد. وی از استاد دانش معاون ریاست جمهوری برای برگزاری این محفل تشکری کرده گفت:« استاد دانش تجلیل از شهید مزاری را به تحلیل اندیشه و ابعاد شخصیت آن شهید مبدل کرده است.»

رئیس جمهور غنی گفت که ارگ خانه مشترک همه مردم و اقوام با هم برادر کشور است و حکومت وحدت ملی به منظور نقطه وصل بین مردم ایجاد شده است. وی با بیان تحلیل دیدگاه و کارکردهای روشن و عدالتخواهانه شهید وحدت ملی گفت که:«دیدگاه ما این است که محدودیت ها و میراث های بد گذشته را تغییر دهیم و به آن خاتمه ببخشیم.» رئیس جمهور تصریح کرد که:«ما ضرورت به درک تحلیل گذشته داریم اما هرگز اجازه نمی دهیم که گذشته بازهم تکرار شود.»

رئیس جمهور با اشاره به تحقق آرمان های شهید وحدت ملی در راستای ایجاد عدالت اجتماعی گفت که:« چیزی را که ما ضرورت داریم، حوصله بزرگ سیاسی است، آغوش سیاسی ما باید بزرگ باشد، این آغوش را به هر اندازه که محدود بسازیم، افغانستان محدود خواهد شد.» وی درهمین زمینه گفت که زندان جغرافیایی مناطق مرکزی در حال شکسته شدن است و هرگز اجازه نخواهد داد که این مناطق همچنان در حصار طبیعت باقی بماند.

او از شهید مزاری به عنوان یک رهبر سیاسی که نقشه راه روشنی را در زمینه تحقق عدالت اجتماعی ترسیم کرده است، یاد کرده گفت وظیفه حکومت محافظت از حقوق مردم و رعایت عدالت اجتماعی است.

استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری که نخستین سخنران محفل بود، ضمن اظهار خوش آمدید به شرکت کنندگان، بیست و سومین سالیاد شهادت شهید وحدت ملی را به همۀ مردم افغانستان تسلیت گفته و از رئیس جمهور غنی برای برگزاری محفل گرامی داشت از شهید وحدت ملی و ارجگذاری از مبارزات و اندیشه های آن شهید، قدردانی کرد.

استاد دانش راجع به تفکر سیاسی شهید مزاری و تحقق آرزوهای وی در نظام نوین سیاسی کشور سخنرانی کرده گفت که «شاخصه اصلی تفکر سیاسی شهید مزاری را دو اصل “وحدت ملی” و “عدالت اجتماعی” تشکیل می دهد.» وی گفت «این دو اصل دارای پیام ها و الزاماتی است که گاهی جمع بین هر دو مشکل است، ولی شهید مزاری، تئوری و عمل خود را بر مبنای هر دو اصل بنا نهاده و برای تحقق آن تلاش کرد.»

معاون رئیس جمهور راجع به تلاش های رهبر شهید در تأمین وحدت ملی گفت که: «تلاش استاد مزاری در جهت ایجاد وحدت و همدلی میان گروه های سیاسی بود.» استاد دانش درمورد راه حل بحران های سیاسی از دیدگاه شهید مزاری گفت که وی وحدت ملی را یک اصل و محور توازن ملی می دانست و راه حل بحران های کشور را در همبستگی ملی جستجو می کرد. به گفتۀ استاد دانش «شهید مزاری همان گونه که پذیرش هویت های کوچک را پیش شرط شکل گیری هویت کلان ملی می دانست، برجسته شدن هویت های کوچک را به قیمت نفی یا تضعیف هویت کلان ملی نیز نمی پذیرفت.»

استاد دانش گفت که شهید مزاری «تعامل بین اقوام» را راهکار عملی در هنگام جنگ ها در کابل پیشنهاد کرد و او نه قومش را از دیگران برتر می دانست و نه دیگران را از قومش برتر و در تعامل میان مذاهب نیز به همان اندازه که با هزاره های جعفری مذهب نسبتی داشت، بیشتر از آن به هزاره های سنی و اسماعیلیه و سایر مردم سنی کشور احترام داشت.»

استاد دانش گفت: شهید مزاری می خواست هزاره بودن جرم و مذهب آنها قاچاق نباشد، اوزبیک بودن طعنه و بلوچ بودن مجازات نداشته باشد و امروزه همه این آرزو ها برآورده شده است و این هویت ها تثبیت گردیده که دیگر ناممکن است محو گردد. معاون دوم رئیس جمهور در خصوص عدالت اجتماعی در اندیشه شهید مزاری گفت که:«تاریخ گذشته این سرزمین هیچگاه شاهد تحقق عدالت نبود و از این رو شهید مزاری دردی را می خواست درمان کند که تمام تاروپود وجود یک ملت را از هم گسسته بود.» وی تصریح کرد که:«نه عدالت خواهی به معنای یاغی گری است و نه التزام به وحدت ملی به معنای تسلیم بودن و سکوت در برابر ظلم و بی عدالتی.»

استاد دانش با اشاره به موج  نهضت فرهنگی ای که همزمان با مقاومت غرب کابل پدید آمد، گفت: «مزاری را آنهایی بهتر می شناسند و حرمتش را پاس می دارند و اهدافش را تعقیب می کنند که در کنارش مبارزه کردند و هم پرچم خونینش را در هر دو جبهه تفنگ و قلم  برافراشتند.»

استاد دانش شکل گیری نظام مردم سالار و مبتنی بر انتخابات، قانون اساسی مدرن با رعایت موازین اسلامی و ملی، تضمین کثرت گرایی و حقوق شهروندی، رسمیت مذهب جعفری برای اهل تشیع، تعدیل واحدهای اداری، انکشاف متوازن در مناطق مختلف کشور را بخش مهمی از آرزوهای شهید مزاری عنوان کرد که به طور نسبی برآورده شده و گفت که کارهای بزرگی هم در راه است. معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه هنوز هم مناطق هزاره جات از درد محرومیت تاریخی می سوزد گفت که در این رابطه اقدامات روی دست گرفته شده و حکومت اراده دارد  که این درد را درمان کند.

به گفته وی دهلیز شرق و غرب، دهلیز شمال و جنوب، سرک دوشی- بامیان، سرک های دایکندی و غزنی، پروژه های برق بامیان و دایکندی و مانند آن ها در حال تطبیق است که با تکمیل شدن آن ها هزاره جات واقعا از حصار و زندان طبیعت آزاد خواهد شد.

استاد دانش به مشارکت همه اقوام در ساختار نظام تأکید کرده گفت که با اتخاذ تدابیر قانونی روند اصلاحات اداری و جلوگیری از تبعیض سرعت یافته است. وی در همین زمینه از اداره امور ریاست جمهوری و کمیسیون اصلاحات اداری خواست  که فی صدی حضور اقوام در تمام سطوح اداره افغانستان نشر کنند تا مردم افغانستان بفهمند که حقیقت چیست.

استاد دانش تجلیل از شهید مزاری و فیض محمد کاتب هزاره و امیر الکلام امیر علی شیر نوایی در ارگ ریاست جمهوری و ضرب مدال رسمی دولتی  به نام کاتب و نوایی و اعطای لقب شهید وحدت ملی به استاد مزاری را نشانه ای از احترام ارگ به عنوان مرکز اقتدار سیاسی افغانستان، به اقوام کشور و شخصیت های ملی افغانستان عنوان کرد.

همچنین در این محفل دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور سخنرانی و از مقام شهدای کشور مخصوصا شهید وحدت ملی تجلیل کرد. آقای عبدالله استاد مزاری را پرچم دارعدالت و آزادی در کشور خوانده گفت که استاد مزاری گام بلندی را در مسیر عدالت اجتماعی برداشت که توسط تمام عدالت خواهان تداوم خواهد یافت.

دکترعبدالله تجلیل از بزرگان را  پاسداشت از قربانی یک ملت و آرمان های بلند عدالتخواهی تاریخ انسانی خوانده و آگاهی جامعه امروز را بهترین روش برای زنده نگهداشتن آرمان شهدا خوانده و به آن تأکید کرد.

استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و معاون پیشین ریاست جمهوری نیز در سخنرانی خود شخصیت و کارکرد استاد شهید مزاری را بعنوان نقشه راه روشن برای مدیریت شرایط حاضر عنوان کرد. استاد خلیلی گفت که:« شهدا با تمام ایثار و فداکاری های شان رفتند و هم اکنون مسئولیت شرایط حاضر به عهده ماست و باید به این بیندیشیم که چگونه با استفاده از تجربه ها و دیدگاه های روشن شهدا، وضعیت امروز را مدیریت کنیم». وی گفت که:« یکی از آرزوها و تلاش های شهید مزاری صلح پایدار در افغانستان بود و او جنگ را هیچ وقت برای افغانستان راه حل نمی دانست و به همپذیری تأکید داشت.» استاد خلیلی گفت تا زمانی که به یک صلح پایدار و عادلانه دست پیدا نکنیم هرگامی که برداریم استوار نخواهد ماند .استاد خلیلی آگاهی و دانایی جامعه را برای درک همپذیری و زندگی مسالمت آمیز اجتماعی به عنوان یک بنیاد مستحکم عنوان کرده گفت که در بیست و سومین سالیاد شهید وحدت ملی تعداد ۱۵۰ بورسیه تحصیلی رای برای تحصیلات عالی نسل امروز اختصاص داده است.

فیض الله ذکی وزیر کار و امور اجتماعی نیز در این محفل سخنرانی کرد. وی ضمن ابراز پیام جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور به مناسبت سالگرد شهید وحدت ملی، شهید مزاری را یک شخصیت ملی و عدالتخواه خوانده گفت که عالیترین ارج گذاری از شهید مزاری دوام مبارزه برای تحقق آرمان های آن شهید است.

غلام سخی پارسایی رئیس شورای سراسری هزاره های اهل سنت، نیز پیام این شورا به مناسبت شهادت شهید وحدت ملی قرائت کرد. در این پیام ضمن تجلیل از یاد وخاطره شهید مزاری بر نقش اندیشه های سیاسی استاد مزاری در نهادینه سازی عدالت اجتماعی و ضرورت تداوم مسیر آن شهید تأکید شده است.

سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن نیز دراین محفل سخنرانی کرد و بر مقام بلند شهید وحدت ملی و دیگر شهدای راه عدالت و آزادی درود فرستاد. آقای نادری شهید مزاری را پرچم دار عدالت خواهی در افغانستان عنوان کرده گفت فریاد مزاری فریاد عدالت بود و این فریاد همیشه جاویدان خواهد ماند.

سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان نیز در این جلسه سخنرانی و از مقام وارسته این شهید تجلیل کرد. وی شهید مزاری را از شخصیت های کم نظیر در تاریخ افغانستان خواند و بر ادامه راه این شهید تأکید ورزید. وی گفت که شهید مزاری متعهد به ارزش های اسلامی وانسانی بود و تفسیر متحجرانه از اسلام را هرگز نمی پذیرفت.

عالمی بلخی تأکید کرد که  شخصیت مزاری و کارنامه او را نباید در سه سال مقاومت غرب کابل خلاصه کرد و گفت که مزاری یک نهضت است و نهضت عدالتخواهی مزاری گسترده وجاودانه است. او تأکید کرد که مزاری همپذیری واقعی وعدالت اجتماعی را عملا در افغانستان آغازکرد و دراین مسیر بسیار تلاش کرد. آقای عالمی به پاس رشادت های عدالتخواهانه شهید مزاری از رئیس جمهور در خواست کرد که حکم ضرب یک مدال به نام شهید وحدت ملی را صادر کند.

منبع: معاونت دوم ریاست جمهوری

Advert test
۱۳۹۶-۱۲-۲۳ ۱۳۹۶-۱۲-۲۳
کوکچه پرس