تفاهمنامه ایجاد یک باب مرکز صحی در ولایت بغلان به امضاء  رسید

کوکچه پرس602 نمایش هاآخرین بروزرسانی:یکشنبه ۲۷ حوت ۱۳۹۶ - ۵:۲۲ بعد از ظهر
تفاهمنامه ایجاد یک باب مرکز صحی در ولایت بغلان به امضاء  رسید

به گزارش کوکچه دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور تفاهمنامه ایجاد یک باب مرکز صحی را در مرکز ولایت بغلان شهر پلخمری با خانم نور جهان موانی نماینده سیاسی شبکه انکشافی دفتر آغاخان در افغانستان امضاء نمود.

این مرکز صحی توسط شبکه انکشافی آغاخان به ظرفیت بیست بستر ایجاد میگردد و خدمات صحی را در بخش های سراپا، دندان، تشخیصیه ( لابراتوار، رادیولوژی، گراف قلب) به گونه غیر انتفاعی ارایه میدارد.

دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور، از شبکه انکشافی آغاخان در راستای ایجاد این مرکز صحی در ولایت بغلان ابراز قدر دانی نموده و اظهار نمود که شبکه انکشافی آغاخان یکی از همکاران فعال سکتور صحت میباشد که همواره سکتور صحت را در عرصه های مهم و حیاتی همکاری نموده است.

وزیر صحت عامه کشور علاوه نمود که این مرکز در پهلوی ارایه عرضه خدمات صحی، خدمات آموزشی تخصص را نیز برای کارمندان صحی ارایه میدارد.

همچنان خانم نور جهان موانی در پیوند به ایجاد این شفاخانه گفت:” این مرکز با هماهنگی نزدیک وزارت صحت عامه، عرضه خدمات صحی با کیفیت و جوابگو به ضروریات مردم بغلان ارایه خواهد نمود و شبکه انکشافی آغاخان متعهد بر ادامه سرمایه گذاری در عرصه عرضه خدمات صحی دوام‌دار و ارتقای ظرفیت کارمندان صحی این کشور میباشد.”

این مرکز با انستیتوت فرانسه برای اطفال و مادران “”FMIC از طریق خدمات  تداوی از راه دور توسط تکنالوژی با هم در ارتباط خواهد بود تا خدمات مشاوره مستقیم را با دیگر متخصصین این ولایت در این مرکز فراهم نماید.

۱۳۹۶-۱۲-۲۷ ۱۳۹۶-۱۲-۲۷
کوکچه پرس