تفاهمنامه اصلاحات و روند ملکی سازی وزارت داخله به امضاء رسید

تفاهمنامه اصلاحات و روند ملکی سازی وزارت داخله روز شنبه میان نادر نادری، رییس اصلاحات اداری و خدمات ملکی و ویس احمد برمک وزیر داخله امضا شد.

کوکچه پرس165 نمایش هاآخرین بروزرسانی:یکشنبه ۵ حمل ۱۳۹۷ - ۱:۳۷ قبل از ظهر
تفاهمنامه اصلاحات و روند ملکی سازی وزارت داخله به امضاء رسید
نادر نادری، رییس اصلاحات اداری میگوید که وظیفه پولیس حفظ حقوق شهروندان و تامین امنیت است نه مسوولیت جنگی و دفاعی.

وی گفت: “اکثرا در گذشته به دلیل نیازهای جنگی و یا به دلیل دیدگاه حکومت، حتی هفده سال قبل هم وزارت داخله به عنوان یک کنترول کننده مردم حساب میشده؛ برخلاف آنچه قانون اساسی کشور میگه عمل میکرده است.”

ویس احمد برمک وزیر داخله نیز اظهار داشت که پولیس باید مصروف وظایف اصلی اش مانند مبارزه با فساد شود.

آقای برمک اضافه کرد: “جنگ را هم میتوانیم بگوییم یک جنگ فرسایشی است. جنگی نیست که بصورت منظم و جبهه ای، نیروهای امنیتی با مخالفان مسلح بتواند مبارزه کند. به هر صورت ما مجبور استیم به حیث نیروهای دفاعی کشور از تمامیت ارضی کشور مبارزه کنیم.”

وزارت داخله چندی پیش استراتیژی چهارساله ای را پیشنهاد کرد که با تطبیق شدن آن پولیس بیشتر مصروف خدمات ملکی به ویژه تنفیذ قانون می شود.

۱۳۹۷-۰۱-۰۵ ۱۳۹۷-۰۱-۰۵
کوکچه پرس