امریکا مثل روسها می رود اما افغانستان با همسایگان خود می مانند

محمد اکرام اندیشمند332 نمایش هاآخرین بروزرسانی:پنج شنبه ۹ حمل ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۳ بعد از ظهر
امریکا مثل روسها می رود اما افغانستان با همسایگان خود می مانند
نویسنده: محمد اکرام اندیشمند
امریکا مثل روسها می رود اما افغانستان با همسایگان خود می مانند

ایستادن دولت افغانستان در رقابت و بازی خصمانۀ کشورهای منطقه مانند بازی و مخاصمت میان عربستان سعودی و ایران، پاکستان و هندوستان، در کنار یکطرف این بازی ها به سود افغانستان نیست و منافع دراز مدت را در جهت ثبات و توسعۀ پایدار تامین نمی کند؛ به خصوص اگر افغانستان در این کشمکش ها و دشمنی های منطقه ای، در کنار رقیبان و دشمنان دو همسایه اش پاکستان و ایران قرار گیرد.

افغانستان در این بازی ها نمی تواند به عنوان یکطرف بازی با قدرتمندی نقش ایفا کند و به منافع خود دست یابد. زیرا مشارکت در دشمنی ها و بازی های منطقه ای از موضع و موقعیت درمانده و ضعیف، به این ضعف و درماندگی می افزاید و افغانستان را بیشتر به میدان قربانی بازیگران منطقه ای تبدیل می کند. 

راه بیرون رفت از این درماندگی و ضعف، ایستاد شدن در کنار عرب ها علیه ایران و بودن در پهلوی هندوستان علیه پاکستان نیست. روس ها در دهۀ هشتاد بر افغانستان حمله کردند و پس از ده سال جنگ از این کشور رفتند. امریکایی ها نیز سرانجام از افغانستان می روند. اما افغانستان با همسایگان خود باقی می ماند و باید راه زندگی کردن با آن ها را در جهت منافع متقابل پیدا کند

۱۳۹۷-۰۱-۰۹ ۱۳۹۷-۰۱-۰۹
محمد اکرام اندیشمند