دیکتاتور مصر بار دیگر بر اریکه قدرت نشست

نتایج اولیه انتخابات مصر حاکی از کسب بیش از ۹۰ درصد آرا توسط عبدالفتاح السیسی در بیشتر صندوق های شمارش شده است.

کوکچه پرس216 نمایش هاآخرین بروزرسانی:جمعه ۱۰ حمل ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۵ قبل از ظهر
دیکتاتور مصر بار دیگر بر اریکه قدرت نشست
بیشتر صندوق های آرای انتخابات مصر تا این لحظه شمارش شده و نتایج آن نیز حاکی از پیشتازی قاطع عبدالفتاح السیسی است.
بنابر این گزارش، تاکنون عبدالفتاح السیسی بیش از ۲۱ میلیون و حدود ۹۱ درصد آرا را به خود اختصاص داده و موسی مصطفی تنها رقیب انتخاباتی اش موفق به کسب تنها ۶۸۲ هزار و ۷۹۷ رای و به عبارتی ۲.۹۳ درصد آرا شده است.
عبدالفتاح السيسي رييس جمهور مصرنخستين عامل، سرکوب مخالفان طي چهار سال اول رياست جمهوري السيسي بود. شرايط سياسي در مصر به گونه اي است که مهمترين رقيب رئيس جمهوري حاکم، نامزد وابسته به اخوان المسلمين است.
«حسني مبارک» در همه انتخابات هايي که برگزار کرده بود، با هيچ نامزدي که وابسته به اخوان باشد رقابت نکرده و اساساً اخوان المسلمين هيچگاه مجال و فرصت حضور در انتخابات رياست جمهوري مصر زمان مبارک را پيدا نکرده بود. اخوان در مصر پسا مبارک و در نخستين انتخابات فرصت حضور در انتخابات رياست جمهوري را پيدا کرد و محمد مرسي، نامزد وابسته به اخوان پيروز اين انتخابات نيز شد، اما کودتاي نظاميان اين بار سرنوشتي بدتر از عمر ۸ دهه اي اخوان را براي اين جمعيت پرطرفدار مصري رقم زد.
عبدالفتاح السيسي که رهبر کودتا عليه مرسي بود حتي پيش از پيروزي در انتخابات سال ۲۰۱۴ با آگاهي از جايگاه اخوان المسلمين در مصر، نه تنها خشونتي بي سابقه عليه اين جمعيت، رهبران و اعضاي آن به کار گرفت بلکه اخوان را سازماني تروريستي معرفي کرد.
عامل ديگر، کنار زدن رقباي سرشناس حتي پيش از برگزاري انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۱۸ بود. دولت السيسي همه نامزدهاي سرشناس از جمله احمد شفيق، خالد علي و سامي عنان را پيش از انتخابات از حضور در اين عرصه به بهانه هاي مختلف کنار گذاشت و حضور موسي مصطفي را نيز در حالي براي اين انتخابات پذيرفت که وي پيش از آن از حاميان السيسي بود.
انتخاباتي که در مصر برگزار شد، صرفاً به اين دليل برگزار شد که «بايد» برگزار مي شد و السيسي مجبور به برگزاري آن بود.
«حسن شکري پور» کارشناس مسايل خاورميانه بر اين باور است که «انتخابات رياست جمهوري مصر، رقابت نبود بلکه صرفاً مانور مشروعيت عبدالفتاح السيسي بود. با اين حال، سياست مشت آهنين که السيسي طي چهار سال گذشته با کمک ارتش در مصر اجرا کرد، محقق نشدن شعارهاي اقتصادي و همچنين دموکراسي نمايشي که در قالب يک انتخابات با رقيبي ناشناخته اجرا شد، السيسي را با کاهش مشروعيت در مصر مواجه کرد.»
با وجود همه اين شرايط، برخي از مصري ها از ابقاي السيسي در کرسي رياست جمهوري اين کشور رضايت دارند. هواداران السيسي بيش از همه بر اين موضوع مانور مي دهند که مصر در سايه مديريت و رهبري السيسي شاهد شرايط بي ثبات و ناامني و خشونت گسترده نظير آنچه در ليبي مي گذرد، نيست.
از سوي ديگر، بر اين موضوع تمرکز مي کنند که السيسي برخي از طرح هاي اقتصادي خود از جمله فاز دوم کانال سوئز را در چهار سال نخست رياست جمهوري خود اجرايي کرد و براي بهبود اقتصاد مصر طرح هايي را اجرا کرد که زمان بهره برداري از آن در دوره رياست جمهوري وي خواهد بود.
با توجه به اين شرايط، ابقاي السيسي در باشگاه حاکمان جهان عرب که آراء بيش از ۹۰ درصدي کسب مي کنند، محرز شد. جامعه مدني و فعالان سياسي مصر اميدوار هستند که عبدالفتاح السيسي، ژنرال سابق و رئيس جمهوري کنوني مصر پس از پايان دوره دوم رياست جمهوري اش، قانون اساسي اين کشور را تغيير ندهد تا رياست جمهوري خود را براي دور سوم يا حتي بيشتر تمديد کند.
۱۳۹۷-۰۱-۱۰ ۱۳۹۷-۰۱-۱۰
کوکچه پرس