بدخشانِ درمند و باج گیران بهره مند

کوکچه پرس936 نمایش هاآخرین بروزرسانی:شنبه ۱۱ حمل ۱۳۹۷ - ۱:۵۷ قبل از ظهر
بدخشانِ درمند و باج گیران بهره مند
ﺩﺧﺖ ﺑﺪﺧﺸﺎﻥ
بدخشانِ درمند و باج گیران بهره مند
بدخشان؛ ولایت کوهستانی است که در پهنای کوه‌ها و دره های زیبا وسنگی این سرزمین، مردماني زیست می‌نمایند که به گفتۀ شاعر گران ارج (استاد واصف باختری)

«میراث سخن درخون دارند » زیرا این استان در دامان خود شعرا و مشاهیر ادبی فراوانی را چون حکیم ناصر خسرو، حضرت بیدل، حضرت غیاثی و مخفی بدخشی…. پرورش داده است.

از سوی دیگر این ولایت بندرگاه و گذرگاه خوبی است که با آسیای مرکزی و جنوبی‌مرز داشته و دارای منابع بی‌شمار طبیعی نیز می‌باشد؛ اما باشندگان این استان تا اکنون نتوانسته اند تا از این موقعیت مهم و داشته‌های سرشار آن استفاده نمایند.

آنان به گرسنگان خوابیده بالای گنج می مانند و دل بسته به آنند که مالکان اصلی این سرزمین با تمام گنج‌های نهفته در دل آن اند. 

بدون شک که آن ها نه تنها که از داشته‌های طبیعی و موقعیت بهتر جغرافیایی این سرزمین سود نبرده اند؛ بلکه ‌در کنار سایر موارد چالشی و ناهنجاری های اجتماعی؛ امروز کسانی در تبانی با دشمنان بیرونی افغانستان دست به دست هم داده جهت سود جویی و بهره گیری سیاسی شان؛ مردمان این سرزمین را به سمت کشتار گاه سوق دهند. 

بدخشان در دوسال پسین؛ به گونۀ تخمینی هشت‌هزار نیروی جوان- جان های شیرین شان را در راه پاسداری از این میهن نثار نموده اند که رویداد زیباک بدخشان هم خالی از قربانی نیست. چرا بدخشانی‌ها و چگونه این‌گونه شدند؟ پرسشِ‌ست که بدخشانی‌ها پاسخ دهند. ﺩﺧﺖ ﺑﺪﺧﺸﺎﻥ……….

۱۳۹۷-۰۱-۱۱
کوکچه پرس