جنراتور دیزلی کنار دریای کوکچه در این روزها باعث رونق توریسم در بدخشان شده است

صنعت گردشگری در بدخشان رو به رشد است!

کوکچه پرس187 نمایش هاآخرین بروزرسانی:شنبه ۱۱ حمل ۱۳۹۷ - ۲:۰۸ قبل از ظهر
جنراتور دیزلی کنار دریای کوکچه در این روزها باعث رونق توریسم در بدخشان شده است

گفتنی ها حاکی از آن است که با افتتاح دیزل جنراتور در لب دریای کوکچه٬ برای جلب صنعت گردشگری بسیار با اهمیت است یک تن از گردشگران از کشور روسیه غرض بازدید از پانزده عجایب جهان به بدخشان افغانستان آمده

وی با درک عمیق و ژرف نگری خیلی ماهرانه دریافت نموده که یکی ازعجایب جهان در ولایت بدخشان همین دیزل جنراتور درلب دریای کوکچه است او افزود بخاطرجلب توریست ها و سیاحان خارجی از دیگر ممالک و پیشنهاد حکومت محلی بدخشان و منظوری دولت مرکزی این جنراتور که ۱۹ تن وزن دارد٬ اینجا جهت استفاده نیروی برق نصب گردیده برای همشریان نواحی مرکز بدخشان .

خیلی برایم جالب و دیدنی بود اما برایم تاسف بار هم بود چرا از این آب استفاده نمیشود اگر ۱۰ سال صرفیه تیل اش را ذخیره کنیم و سنجش کنیم چند صد میگاوات برق خواهیم تولید کرد .

او مثال میاورد٬ یک خانه از ملا نصرالدین در مسکو ساخته شده که همه چیز سرچپه است و خانه دیگری به نام خانه ملانصرالدین در ایران مشهور بوده یک دروازه نصب و یکدانه قلف کلان زده شده است و اطراف حویلی دیوار ندارد و گردشگران همه ساله بخاطر دیدن خانه ملا می آیند و مقدار پول به خزانه دولت میریزد.

رامش ” سیرت”

۱۳۹۷-۰۱-۱۱
کوکچه پرس