طرح رسیدگی به مشکلات محبوسین در کمیته عدلی و قضایی کابینه بررسی شد

کوکچه پرس158 نمایش هاآخرین بروزرسانی:سه شنبه ۱۴ حمل ۱۳۹۷ - ۶:۰۸ بعد از ظهر
طرح رسیدگی به مشکلات محبوسین در کمیته عدلی و قضایی کابینه بررسی شد

طرح رسیدگی به مشکلات محبوسین در کمیته عدلی و قضایی کابینه بررسی شد

جلسه کمیته عدلی وقضایی کابینه بعد از ظهر روز سه شنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون رئیس جمهور و رئیس این کمیته برگزار شد. در این جلسه، طرح رسیدگی به مشکلات محبوسین، گزارش وزارت امور داخله پیرامون وضعیت محابس وتوقیفخانه ها، و نیز موضوع تأمین امنیت مرکز اصلاح و تربیت اطفال کابل مورد بررسی قرار گرفت. این طرح رسیدگی به مشکلات محبوسین بر اساس هدایت رئیس جمهور در جلسه شورای عالی عالی حاکمیت قانون ومبارزه بافساداداری مطرح و توسط مشاوریت حقوقی دفتر شورای امنیت ملی تنظیم شده است. دراین طرح وضعیت محکومین اعدامیان، محکومین جرایم مواد مخدر، محبوسین مسن و مبتلا به بیماری های صعب العلاج، زنان تحت توقیف ومحبوس و همچنین چگونگی تطبیق فرمان ریاست جمهوری در مورد استفاده محجوزین ومحبوسین از مزایای عفو و تخفیف مطرح شده که در جلسه امروز کمیته عدلی و قضایی در مورد هریک تصمیم لازم اتخاذ شد. پس از بررسی لازم این طرح و ارائه نظریات و پیشنهادات اعضای جلسه در خصوص محبوسین محکوم به اعدام فیصله شد که یک کمیته تخنیکی به ریاست نماینده با صلاحیت لوی سارنوالی و با اشتراک نمایندگان ستره محکمه، شورای امنیت ملی، اداره امور ریاست جمهوری، انجمن مستقل وکلای مدافع لیست محبوسین محکوم به اعدام را در پرتو قانون جزایی کشور، بررسی و سپس آن را غرض اتخاذ تصمیم مقتضی به ریاست جمهوری ارائه کنند. کمیته عدلی و قضایی در مورد فرمان ریاست جمهوری مبنی بر عفو و تخفیف مجازات آن عده محبوسین و محجوزین که مستحق استفاده از این امیتاز می باشند نیز فیصله کرد که این فرمان طبق مفاد مشخص شده آن، اجرا شود. براساس فرمان شماره(۴) مورخ ۱۰/۱/۱۳۹۵ ریاست جمهوری محکومین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی از مزایای یاد شده مستفید نمی گردند. در جلسه شماره(۱۲) مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۶ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری فیصله شد که یک نهاد در اداره لوی سارنوالی به منظور تطبیق فرامین عفو و تخفیف، ایجاد گردد. در خصوص افراد محبوس مسن و مبتلا به بیماری صعب العلاج نیز فیصله شد که لیست این افراد توسط نهاد ذی ربط تهیه و برای تصمیم گیری به شورای امنیت ارائه گردد و در مورد پیشنهاد انتقال زندانیان محکوم به جرایم مواد مخدر که سه بر چهار حصه زمان حبس خود را در زندان های مرکز سپری کرده اند به زندان ولایات مربوطه، تصمیم لازم اتخاذ گردید. وزارت امور داخله نیز در یک گزارش جداگانه، راجع به وضعیت و مشکلات موجود در محابس وتوقیفخانه ها به جلسه گزارش داد. رئیس محابس و توقیفخانه ها، ضمن گزارش کلی از وضعیت محابس و توقیفخانه ها، کمبود بودجه، کمبود ساختمان های معیاری، کمبود امکانات در عرصه های امنیتی، معیشتی وتشکیلاتی و کمبود در ارائه خدمات صحی و آموزشی را از جمله مشکلات عمده عنوان کرده افزود که برای حل این مشکلات ریاست جمهوری پیشنهادات وزارت داخله را منظور کرده است. معاون رئیس نیز با توجه به مشکلاتی که در محابس و توقیفخانه ها وجود دارد، از وزارت داخله خواست تا به صورت جدی برای رسیدگی به این مشکلات و فراهم آوری تسهیلات مورد نیاز محبوسین وارد اقدام شود. در این جلسه در مورد بلاک های رهایشی که از جانب وزارت شهرسازی در نزدیکی مرکز اصلاح و تربیه اطفال کابل در حال اعمار است نیز بحث صورت گرفته و در زمینه تصمیم مقتضی اتخاذ شد.

منبع: معاونت دوم ریاست جمهوری

۱۳۹۷-۰۱-۱۴ ۱۳۹۷-۰۱-۱۴
کوکچه پرس