استاد دانش: حمایت از مطالبات حق طلبانه و حقوق شهروندی هزاره هاى اهل سنت، یک مسؤلیت است

کوکچه پرس127 نمایش هاآخرین بروزرسانی:شنبه ۱۸ حمل ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۵ قبل از ظهر
استاد دانش: حمایت از مطالبات حق طلبانه و حقوق شهروندی هزاره هاى اهل سنت، یک مسؤلیت است

استاد دانش: حمایت از مطالبات حق طلبانه و حقوق شهروندی هزاره هاى اهل سنت، یک مسؤلیت است

رئیس و شماری از اعضای شورای هزاره های اهل سنت با استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان دیدار کرده و ضمن طرح مطالبات خود، از همکاری های معاون رئیس جمهور در جهت حمایت از خواسته های شهر وندی هزاره های اهل سنت در سطح کشور اظهار سپاس و قدردانی کردند. اعضای شورای سراسری هزاره های اهل سنت از اینکه صدای عدالت طلبی آنان برای نخستین بار در محفل گرامی داشت از بیست وسومین سالروز شهادت شهید وحدت ملی استاد مزاری به حمایت و توجه معاون رئیس جمهور در ارگ ریاست جمهوری بلندشد، ابراز خرسندی کرده گفتند؛ آن امکان گامی بزرگ و در عین حال نخستین اقدام رسمی برای جنبش عدالت طلبی و تامین حقوق شهروندی هزاره های اهل سنت بوده و امید واری های بسیاری را برای تحقق آرمان و آرزوی های دیرینه و تاریخی هزاره های اهل سنت خلق کرده است. اعضای شورای مذکور به پاس این توجه و حمایت از مطالبات شهروندی و قانونی هزاره های اهل سنت توسط استاد دانش معاون رئیس جمهور، لوح تقدیری را نیز به ایشان اعطا کردند. اعضای شورای هزاره های اهل سنت یکبار دیگر بر تامین عدالت و مشارکت متوازن همه اقوام و اقشار مختلف کشور در ساختار تشکیلاتی ادارات دولتی تاکید کرده گفتند از هیات رهبری حکومت وحدت ملی انتظار می رود که در به ثمر نشستن آرزوی تاریخی مردم افغانستان در زمینه تامین عدالت و برابری، تردید نکنند. شورای سراسری هزاره های اهل سنت از اینکه به گفته آنان در هشت ولایت کشور حضور گسترده دارند؛ اما حضور آنان در ساختار ادارت دولتی بسیار کمرنگ است، انتقاد کردند. سپس استاد سرور دانش معاون رئیس جمهور مبارزات مدنی شورای هزاره های اهل سنت را در جهت دست یافتن به مطالبات شهروندی یک کتله بزرگ اجتماعی در کشور ستودنی خوانده و بر حمایت از بر آورده شدن خواسته های تاریخی مردم افغانستان در راستای تامین عدالت و حقوق شهروندی تاکید کرد. معاون رئیس جمهور حمایت از مطالبات حق طلبانه ای شهروندان کشور را برای خود و دیگر اعضای رهبری حکومت وحدت ملی یک مسوولیت ملی خوانده گفت: اتحاد و همسویی اقوام و در کل مردم افغانستان در سطح ملی، پشتوانه ای اساسی تامین عدالت و برابری است و بنابر این ایجاب می کند که شهروندان کشور برای تحقق عدالت و تامین حقوق شهروندی متحد و یکپارچه بوده و در کنار هم بمانند. استاد دانش با اشاره به پیامی که از آدرس هزاره های اهل سنت کشور در محفل گرامی داشت از بیست و سومین سالیاد شهادت استاد مزاری در ارگ ریاست جمهوری خوانده شد گفت: شهید مزاری نه تنها نخستین کسی بود که بحث تامین حقوق شهروندی هزاره های اهل سنت کشور را مطرح کرد؛ بلکه در جهت تامین وحدت ملی و اتحاد و همدلی بین اقوام مختلف کشور نیز وحدت ملی را به عنوان یک اصل اساسی مطرح کرد. معاون رئیس جمهور تأمین عدلت و حضور متوازن اقوام مختلف کشور در ساختار ادارات دولتی را برای حکومت افغانستان یک مکلفیت قانونی خوانده گفت که روند اجراآت در زمینه استخدام و جذب کارکنان خدمت ملکی در ساختار ادارات دولتی نیز از طریق مکانیزم های قانونی به گونه سامان دهی شده است که سرانجام سبب تامین مشارکت عادلانه در بدنه ادارات دولتی خواهد شد.

منبع: معاونت دوم ریاست جمهوری

۱۳۹۷-۰۱-۱۸ ۱۳۹۷-۰۱-۱۸
کوکچه پرس