کمک ۵٫۳ ملیون دالری جاپان به سازمان های کمک های بشردوستانه و اضطراری در افغانستان

کوکچه پرس184 نمایش هاآخرین بروزرسانی:سه شنبه ۲۱ حمل ۱۳۹۷ - ۳:۵۳ بعد از ظهر
کمک ۵٫۳ ملیون دالری جاپان به سازمان های کمک های بشردوستانه و اضطراری در افغانستان

کمک ۵٫۳ ملیون دالری جاپان به سازمان های کمک های بشردوستانه و اضطراری در افغانستان 88611dba-8f89-4240-a194-9917ecbdaed3_16x9_600x338

حکومت جاپان اخیرا مبلغ ۵٫۳ ملیون دالر آمریکایی را برای مساعدت های بشردوستانه اضطراری در افغانستان، به سازمان های جهانی کمک نمود.

عودت کنندگان از پاکستان و ایران و افرادی که از مصونیت غذایی، سو تغذیه، افات طبیعی، بیجا شده گی و سایر شرایط بحرانی رنج می برند، از طریق این کمک حمایت خواهند شد.

  1. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)

جاپان ۱,۰۰۰,۰۰۰  دالر به دفتر کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در کمک رسانی حیاتی بشردوستانه به پناهندگان افغان عودت کننده از پاکستان و ایران  مساعدت می نماید.

تحت برنامه عودت کنندگان دفتر کمشنری عالی سازمان ملل متحد، عملیات بازگشت داوطلبانه عودت کنندگان  تسهیل می گردد و همچنین از طریق برنامه های محلی پیوستن دو باره به افغانستان، بازگشت شان را تقویت می کند.

این کمک مالی همچنین به پرداختن به نیازهای ضروری بشردوستانه جمعیت های بیجاه شده و حمایت از پناهندگان در افغانستان را کمک خواهد کرد . از این کمک در مجموع ۱۰۷۵۰ نفر بهره مند خواهند گردید .

  1. صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال (UNICEF)

حکومت جاپان ۸۰۰،۰۰۰ دالر به صندوق کودکان سازمان ملل متحد را قادر میسازد تا خدمات تعلیمی اضطراری را برای در حدود ۱۲۵۰۰ طفل ( بیجاشدگان داخلی  و محلات میزبان شان ) که متاثرین اضطراری می باشند، فراهم می نماید .

 این کمک مالی که توسط جاپان فراهم گردیده است همچنان در یک رابطه با گروپ همکاران انکشافی  باعث تقویه هماهنگی و مدیریت معلومات گروپ کاری اضطرار میشود.

  1. دفتر خدمات ماین پاکی ملل متحد (UNMAS)

با مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰  دالر دولت جاپان فعالیت های ماین پاکی در ولایت بدخشان، بلخ، بامیان، لوگر، پکتیا و تخار، جایی که بسیاری از جوامع آن همچنان تحت تاثیر ماین های زمینی و بقایای مواد انفجاری جنگ کمک و پاکسازی خواهند نمود.

 انتظار میرود که در حدود ۱٫۲ کیلومترمربع زمین از ماین های زمینی  پاکسازی خواهد گردید که بیشتر از ۷۳۰۰ از کسانیکه در ۱ کیلومتری آن  مناطق می باشند و  همچنان به طور غیر مستقیم ۲۳۰۰۰ نفر تخمین زده شده که از این پاکسازی بهره مند می شوند.

 این کمک سهم خویش را در عرصه آموزش و استخدام زنان مشغول به کار ایفا نموده مشارکت معنی دار زنان فعال را در فعالیت های منحصر به فرد و تقویت انعطاف پذیری جامعه انسانی را تامین می نماید .

  1. پروگرام غذایی جهان (WFP)

با  کمک ۱,۰۰۰,۰۰۰ دالر، پروگرام غذایی جهان قادر می گردد که کمک غذای نجات دهنده زندگی را به ۷۵۰۰ بیجاشده گان داخلی و عودت کنندگان فراهم نموده و به ۹۲۰ کارمندان مدد رسان کمک نموده  و تا ۳ مترک تن از محموله های شان را  برای رسیدن  به مقصد شان در ۲۵ موقعیت دشوار در سراسر کشور انتقال دهد.

 خدمات بشری وهوایی سازمان ملل متحد  عبارت از خدمات ترانسپورت هوایی است  که  خدمات حمل و نقل  مسافرین و محموله های کوچک را برای همکاران که در عرصه بشری و انکشافی  کار می نمایند ارایه نموده و تخلیه به موقع صحی و امنیتی را در صورت نیاز انجام میدهد .

  1. سازمان صحی جهانی(WHO)

کمک۵۰۰,۰۰۰  دالری جاپان، دسترسی ساکنین بی بضاعت و بیجاشده گان توسط بحران و عودت کنندگان از پاکستان و ایران را با خدمات صحی حیاتی یقینی می سازد.

 این کمک جاپان سهم خویش را در تقویه ظرفیت به خاطر مراقبت موثر جراحت های شدید و اجتناب از مرگ و میر قابل پیشگیری از درگیرهای و آفات طبیعی ایفا می نماید.

 تحت این پروژه ۵۲۰۰ قربانیان مجروح شده ای شدید، خدمات مراقبت های ویژه صحی که شامل اقدامات جراحی میشود را دریافت خواهند نمود، همچنان ۷۳۸۰۰ نفر از خدمات صحی و مراقبت ها از جراحت های شدید از طریق سازمان صحت جهانی بهره مند خواهند گردید.

  1. سازمان بین المللی مهاجرت(IOM)

سازمان بین المللی مهاجرت از طریق کمک۱,۰۰۰,۰۰۰  دالری جاپان، کمک نقدی اهداف چندگانه را برای ۲۰۰۰ فامیل های بسیار آسیب پذیر عودت کننده از ایران فراهم نماید.

 سهم جاپان همچنین در تسهیل بازگشت ۳۰ تن از افغان های واجد شرایط از ایران که حد اقل ۵۰ در صد از آنها انتظار میرود که زن باشند را برای کار کردن و انتقال مهارت های خود به موسسات عمومی و خصوصی در کابل کمک می نماید .

قابل یاد آوریست که کمک های جاپان به افغانستان از سال ۲۰۰۱ تا هنوز به ۶٫۵۷ ملیارد دالر امریکایی می رسد .

منبع: ودصم

۱۳۹۷-۰۱-۲۱ ۱۳۹۷-۰۱-۲۱
کوکچه پرس