برگزاری نمايشگاه محصولات زراعتی و صنايع دستی زنان در ولايت دايکندى

کوکچه پرس141 نمایش هاآخرین بروزرسانی:پنج شنبه ۲۳ حمل ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۸ قبل از ظهر
برگزاری نمايشگاه محصولات زراعتی و صنايع دستی زنان در ولايت دايکندى

برگزاری نمايشگاه محصولات زراعتی و صنايع دستی زنان در ولايت دايکندى 30629150_1942143096095776_8673226811166949376_n

نمايشگاه محصولات زراعتى و صنايع دستى به هدف معرفی فراورده های زراعتی و صنايع دست ساختۀ زنان در ولايت دايکندى از سوى رياست زراعت و امور زنان اين ولايت برگزار گرديد.

شيرحسين همدرد مدير ترويج باغداری رياست زراعت، مالدارى و آبيارى ولايت دايکندى گفت: در اين نمایشگاه انواع محصولات باغی دايکندی از جمله  بادام، سيب، انجير، زعفران، کيشته و قروت و… به نمايش گذاشته شد و برگزاری چنين نمايشگاه ها بر معرفی محصولات زراعتی دايکندی تاثير گذار می باشد.

شماری از زنان راه اندازی چنين نمايشگاه ها را در بازاريابی صنایع دستی شان مفيد خوانده و از حکومت می خواهند که زمينه برگزاری چنين نمايشگاه ها را فراهم سازند؛ زيرا  زنان می توانند از اين طریق به استقلاليت مالی دست يابند.

بينظير حسينى يکى از اين زنان اشتراک کننده گفت: “ما از فروش صنايع دستی، عايد خوبی به دست می آوريم و بايد حکومت ما را حمايت نمايد.”

همچنان آگاه هان مسائل اقتصادی از باشنده گان دايکندی می خواهند که از توليدات داخلی اين ولايت بيشتر استفاده نمايد؛ زيرا به باور او، استفاده از توليدات داخلی در رشد اقتصاد مردم کمک خواهد کرد.

منبع: ودصم

۱۳۹۷-۰۱-۲۳ ۱۳۹۷-۰۱-۲۳
کوکچه پرس