از احمدولی، نمادِ دودمان احمد شاه «مسعود» حمایت کنید!

کوکچه پرس125 نمایش هاآخرین بروزرسانی:دوشنبه ۲۷ حمل ۱۳۹۷ - ۹:۵۴ قبل از ظهر
از احمدولی، نمادِ دودمان احمد شاه «مسعود» حمایت کنید!
از احمدولی، نمادِ دودمان احمد شاه «مسعود» حمایت کنید!

از احمدولی، نمادِ دودمان احمد شاه «مسعود» حمایت کنید!

آخرین مدل رژیم قومی به رهبری اشرف غنی احمدزی را به زباله دان تاریخ حواله کنیم.

احمد ولی مسعود نوشت: اگر هـمين امروز به خود اعتماد كنيم، از خيانت و جفأئى كه در حق مردم ما گذشت مأيوس نشويم، بالعكس از آنچه برما رفت، بيآموزبم و به آينده برنامه ريزى كنيم، بى هـيچ شكى،
رژیم اشرف غنى احمدزى به عنوان آخرین مُدل حکومت قومی در ويترین تاریخ قرار خواهد گرفت.
با زوال حكومت موجود، نمادی از دورۀ تعصب و تفرقه، قوم بازی و وابستگی، فساد و مافیا پروری، خشونت و سلطه گری به سر خواهـد رسيد. امروز برای همۀ نیروهای وفادار به یکپارچگی و سلامت خانۀ واحد افغانستان است تا به قول قهرمان ملی، روى ایجاد سیستمی توافق كنيم که هم بتوانیم با خود زندگی کنیم و هم با دنیای بیرون” نظامی که برپایۀ عدالت سياسى، ارزش های اسلامى و اخلاقى، حقوق شهـروندى و روش دیموکراسی تهداب گذاری گردد و از مطالبات، خواستها واقعى و باور های مردم کشور بتواند نمايندگى نماید. 

منبع: گزارش نامه افغانستان

۱۳۹۷-۰۱-۲۷ ۱۳۹۷-۰۱-۲۷
کوکچه پرس