منظوری ده قرارداد به ارزش ۶۱۸ ميليون افغانی

کوکچه پرس113 نمایش هاآخرین بروزرسانی:دوشنبه ۲۷ حمل ۱۳۹۷ - ۲:۴۵ بعد از ظهر
منظوری ده قرارداد به ارزش ۶۱۸ ميليون افغانی

منظوری ده قرارداد به ارزش ۶۱۸ ميليون افغانی 18765677_712392875631505_8102812230524529955_n

در جلسه کميسيون تدارکات ملی تحت رياست محمداشرف غنی رئيس‌جمهورکشور، ۱۰ قرارداد به ارزش بيش از ۶۱۸ ميليون افغانی منظور گرديد.

قراردادهای منظورشده قرار ذیل اند:

  • دو قرارداد پروژۀ تهيه و خریداری مقدار ۶۷۵۰ متريک تُن کانسنتريت (خوراکه متوازن حيوانی) به ولایات بادغيس و غور و ولسوالی قوش‌تپه ولايت جوزجان به شمول انتقالات آن به ولايات مذکور مربوط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری؛
  • قرارداد پروژۀ تهيه و تدارک يک قلم آب آشاميدنی در سه بخش بر اساس قرارداد چهارچوبی مربوط وزارت دفاع ملی؛
  • قرارداد ترميم اساسی ۵ پايه جنراتور مربوط وزارت دفاع ملی؛
  • قرارداد پروژۀ ارتباط ۱۱۳ سايت لينک مايکروويف و ۳ ويست مربوط جزوتام‌های وزارت امور داخله؛
  • قرارداد پروژه تهیه و تدارک انکشاف شبکۀ فایبرنوری ۱۴ سایت مرکزی و ساحوی مورد ضرورت قطعات و جزوتام‌های قوای پولیس ملی؛
  • قرارداد پروژۀ انکشاف شبکۀ فايبرنوری در ۱۲ سايت ساحوی و مرکزی ضرورت قطعات و جزوتام‌های قوای پوليس ملی؛
  • قرارداد ۱۳ قلم حبوبات مورد نياز رياست محابس و توقيفخانه‌ها مربوط وزارت امور داخله؛
  • قرارداد تدارک يک قلم گاز مايع بر اساس قرارداد چهارچوبی مربوط وزارت امور داخله؛

در اين جلسه، درخواست منظوری اعطای قرارداد انتقالات هوايی پرسونل و جز و تام‌های اردوی ملی افغانستان (چارتر)، در هفت بخش اعاده شد.

همچنان، پروژۀ انتقال حجاج افغان به عربستان سعودی از سوی اين کميسيون، به شکل نهايی آن منظور گرديد و تاکيد بر تسریع روند انتقال حجاج افغان صورت گرفت.

در این جلسه تاکید شد که با شرکت ‌هوايی‌ آريانا مذاکره صورت گيرد و زمينۀ انتقالات هوايی پرسونل و جز و تام‌های اردوى ملی افغانستان به وجه‌احسن آن انجام‌شود.

منبع: ودصم

۱۳۹۷-۰۱-۲۷ ۱۳۹۷-۰۱-۲۷
کوکچه پرس