نشست مقامات ارشد پروسه استانبول- قلب آسیا

کوکچه پرس161 نمایش هاآخرین بروزرسانی:دوشنبه ۳ ثور ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۰ بعد از ظهر
نشست مقامات ارشد پروسه استانبول- قلب آسیا

استانبول – نخستین نشست مقامات ارشد پروسه استانبول- قلب آسیا در سال ۲۰۱۸ تحت ریاست مشترک عادله راز، معین همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه و آقای سدات اونال، معین وزارت امور خارجه جمهوری ترکیه با اشتراک نمایندگان و مقامات ارشد کشور های عضو و حامی و سازمانهای حامی منطقه یی و بین المللی پروسه متذکره بشمول ملل متحد به تاریخ ۱۹ اپریل ۲۰۱۸ در شهر استانبول برگزار گردید.

اجندای اساسی این نشست را بازبینی پلان تطبیقی تدابیر هفتگانه اعتمادسازی، ایجاد رهنمود کاری، استقبال از پیوستن ازبکستان در پروسه استانبول، ارائه نخستین مسوده تدبیر اعتمادسازی انکشاف زراعت، ارائه گزارش سالانه پروسه استانبول-قلب آسیا، انجام مشورت های سیاسی و پی گیری بحث ها در مورد اهمیت استراتیژی منطقه یی مبارزه علیه تروریزم تشکیل میداد.

اشتراک کنندگان جلسه حمایت شانرا از پروسه استانبول به عنوان یک پلتفورم مناسب بخاطر ادامه و رشد همکاری های منطقه یی، مبارزه با تروریزم، مواد مخدر جرایم سازمان یافته و رشد همکاری های اقتصادی، زیربنا ها و اتصالات ابراز داشتند.

همچنان آنها از ادامه تلاش ها بخاطر تامین صلح و رفاه در افغانستان و پیشنهاد بدون قید و شرط رئیس جمهوری غنی حمایت، نقش زنان را در مذاکرات صلح مهم پنداشته روی پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها تأکید نمودند.

نمایندگان کشور ها در سخنان شان، توسعه زیربنا ها، اتصالات و انکشاف اقتصادی را برای صلح و رفاه  افغانستان و منطقه مهم پنداشتند.

در این جلسه از  پیوستن کشور ازبکستان به پروسه استانبول-قلب آسیا استقبال صورت گرفت.

۱۳۹۷-۰۲-۰۳ ۱۳۹۷-۰۲-۰۳
کوکچه پرس