ازهفته جهانی واکسیناسیون تجلیل به عمل آمد

کوکچه پرس144 نمایش هاآخرین بروزرسانی:یکشنبه ۹ ثور ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۴ بعد از ظهر
ازهفته جهانی واکسیناسیون تجلیل به عمل آمد

وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان از هفته جهانی واکسیناسیون به منظور بلند بردن میزان دسترسی به خدمات معافیت کتلوی، به خصوص  در ساحات  دور دست کشور تحت شعار “واکسین موثر است”  گرامی داشت به عمل آورد.

تطبیق واکسین یکی از آسانترین وکم هزینه ترین شیوه برای جلوگیری از ابتلا به امراض، معیوبیت ها و مرگ های ناشی از امراض قابل وقایه میباشد. برنامۀ روزمرۀ تطبیق واکسین اساس وقایه امراض و صحت همگانی را تشکیل میدهد، که این خدمات از روز های اول حیات یک طفل آغاز میشود و چانس زندگی صحتمند را برای وی از همان ابتدای حیات مساعد میسازد.

دوکتور بشیراحمد حمید رییس عمومی طب وقایوی وزارت صحت عامه معافیت دهی را ستون اساسی صحت جهانی دانسته گفت:”  با تطبیق واکسین ها سالانه نزدیک به ۳ میلیون طفل درجهان از مرگ نجات میابد و مصئونیت حق هر طفل است، ما تلاش های خود را سرعت میبخشیم تا همه اطفال کشور واکسین گردیده و در مقابل امراض قابل وقایه محافظت شوند”.

 رییس عمومی طب وقایوی وزارت صحت عامه علاوه نمود:” نظر به سروی دیموگرافیگ وآمار سازمان صحی جهان افغانستان درجمله کشور های قراردارد که بیشترین میزان مرگ ومیر اطفال را دارا بوده و خوشبختانه  در سال های اخیر با مداخلات صحی مخصوصا تطبیق واکسین ها رو به کاهش است. چنانچه  آمار  و ارقام  نشانده اینست  که میزان مرگ و میر اطفال زیر سن یکسال  از  ۱۶۵ واقعه در هزار ولادت زنده  درسال ۲۰۰۲ به ۷۷ واقعه درهرهزار ولادت زنده، درسال ۲۰۱۰ واین رقم در سال  ۲۰۱۵  به ۴۵ واقعه کاهش یافته است.

همچنان دوکتورالطاف به نماینده گی از سازمان صحی جهان در افغانستان گفت: ” ما از تلاش های وزارت صحت عامه بخاطر تطبیق واکسین های دوران طفولیت قدردانی نموده و برای اینکه افغانستان بتواند این واکسین ها را مطابق جدول زمانی جهانی تطبیق نماید، کارهای بیشتری انجام دهد و تلاش های خود را  به خاطر رسیدن به اهداف و پلان عملی جهانی برای واکسین تا سال ۲۰۲۰، بیشتر هم آهنگ نماید“.

درهمین حال ستیفانو ساوی، معاون  نماینده گی اداره یونیسف درافغانستان میگوید:” اطفال افغانستان مانند دیگر اطفال حق دارند برای رشد وپیشرفت شان بهترین آغاز دوران  طفولیت را داشته باشند و باید به اطفال آسیب پذیر و اطفالی که از منازعات جاری متاثر شده و یا درمناطق خیلی دور دست کشور زندگی میکنند رسیدگی صورت گیرد و تعهد نماییم که همه آنها را واکسین نماییم”.

در حال حاضر به تعداد ۱۳ نوع واکسین در مقابل امراض کشندۀ دوران طفولیت طبق جدول ستندرد جهانی از طریق بیشتر از ۱۹۰۰ مراکز واکسین در سراسر کشور بصورت رایگان به اطفال زیرسن یکسال و خانم‌های در سنین باروری تطبیق میگردد، به این ترتیب هر طفل قبل از سن یک سالگی در صورت پنج بار مراجعۀ و گرفتن واکسین ها مطابق جدول ستندرد جهانی از شرامراض توبرکلوز، فلج اطفال، دفتری،سياه سرفه، تيتانوس، زردی سياه ,انفلوانزا, سینه بغل ، سرخکان واسهال ناشی از ویروس روتا  در امان میمانند.

۱۳۹۷-۰۲-۰۹
کوکچه پرس