شهادت یک خبرنگار در ولایت خوست

کوکچه پرس183 نمایش هاآخرین بروزرسانی:سه شنبه ۱۱ ثور ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۱ قبل از ظهر

درحالی که خانواده رسانه یی کشور امروز در سوگ نه تن از برجسته ترین اعضای خودش در کابل بود، با درد و اندوه فراوان خبر حاصل نمودیم که احمدشاه خبرنگار بی بی سی در جنوب شرق کشور از سوی افراد مسلح ناشناس به شهادت رسید. إنا لله و أنا إلیه راجعون متاسفانه ما در یک روز ده همکار خویش را که برای تنویر و مطلع سازی مردم از جریانات و حقایق موجود کار میکردند از داست دادیم. بهشت برین جای شان وصبرجمیل برای اعضای خانواده و دوستان شان میخواهیم. کمیته مصونیت خبرنگاران افغان درحالی که از بابت این رویدادها سخت اندوه گین است، کشتن هدفمند خبرنگاران را جنایت ضد بشر دانسته از تمام نهادهای ملی و بین المللی دفاع از حقوق بشر میطلبد تا خاموش نه نشسته و دربرابر عاملان و حامیان این جنایت واکنش نشان بدهند. کمیته بار دیگر برتعهدش در مورد کمک به خبرنگاران مجروح و خانواده خبرنگاران شهید تاکید می نماید.

۱۳۹۷-۰۲-۱۱ ۱۳۹۷-۰۲-۱۱
کوکچه پرس